Montessori školka - DS

Preventivní opatření v naší dětské skupině:

Jaké jsme přijali opatření:

Zvýšená hygiena, zejména mytí rukou. Vedení dětí ke zvýšené hygieně. Nepít, nejíst od kamarádů, smrkání do papírových kapesníků, kašlání, kýchání do rukávu. Při příznacích infekčního onemocnění vyřazení dítěte z kolektivu, z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění. V těchto případech bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce dítěte, který si dítě bezodkladně převezme do své péče - postup je stejný jako vždy. Ze začátkem března jsme zahájili zvýšený standard úklidu. Od března používají děti při mytí rukou desinfekční mýdlo. Do školky striktně nepřijímáme jakkoliv nachlazené dítě.

Jaké opatření můžete udělat vy:

V případě jakékoliv změny zdravotního stavu dítěte důkladně zvažte, zda takto oslabené dítě, vzhledem k aktuální situaci, posílat do kolektivu. Vést dítě ke zvýšené osobní hygieně.

FOTOGALERIE

KONTAKT

Ředitelka:

MUDr. LUCIE TOTOVÁ

Adresa:

Kovářova 25a/42, Praha 5, 155 00

Telefon:

+420 604 287 375