Montessori školka - DS

INFORMACE KORONAVIRUS:

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s návratem všech osob z Itálie nařídilo toto mimořádné opatření:

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Žádáme Vás, abyste se tímto opatřením řídili po dobu 14 dnů u všech dětí, které chodí do naší školky, či navštěvují naše zájmové aktivity. Také pokud se ocitne člen Vaší rodiny v karanténě, dítě do školky taktéž v žádném případě po dobu 14 dní nevoďte.

Preventivní opatření v naší dětské skupině:

Jaké jsme přijali opatření:

Zvýšená hygiena, zejména mytí rukou. Vedení dětí ke zvýšené hygieně. Nepít, nejíst od kamarádů, smrkání do papírových kapesníků, kašlání, kýchání do rukávu. Při příznacích infekčního onemocnění vyřazení dítěte z kolektivu, z důvodu předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění. V těchto případech bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce dítěte, který si dítě bezodkladně převezme do své péče - postup je stejný jako vždy. Ze začátkem března jsme zahájili zvýšený standard úklidu. Od března používají děti při mytí rukou desinfekční mýdlo. Do školky striktně nepřijímáme jakkoliv nachlazené dítě.

Jaké opatření můžete udělat vy:

V případě jakékoliv změny zdravotního stavu dítěte důkladně zvažte, zda takto oslabené dítě, vzhledem k aktuální situaci, posílat do kolektivu. Vést dítě ke zvýšené osobní hygieně.

Vyjádření MPSV k dětskýcm skupinám:

V reakci na vývoj epidemiologické situace v České republice v souvislosti s novým typem koronaviru a v návaznosti na úterní oznámení Bezpečnostní rady státu chceme tímto informovat poskytovatele dětských skupin, že se platné nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně uzavření základních, středních a vyšších odborných škol od středy 11. března 2020 nevztahuje na zařízení předškolní péče. Aktuálně tedy nemusí být dětské skupiny od zítřejšího dne uzavřeny a vzhledem k tomu, že se jedná o soukromá zařízení, jsou další případná rozhodnutí či preventivní opatření plně v kompetenci zřizovatele.

Zápis na školní rok 2020/21:

Zápis probíhá formou návštěvy naší školky, kde se seznámíte s tím, jak pracujeme s dětmi a prohlédnete si naše prostory. Můžete se zapojit, nebo pouze dívat. Přijďte prosím i s vaším dítětem, které by mělo naší školku navštěvovat, můžete přijít i s manželem.

Po zhruba hodince strávené u nás ve školce, bude prostor na všechny vaše dotazy, dostanete naše informační materiály, které můžete v klidu doma prostudovat.

Děti přijímáme podle pravidel uvedených na našem webu, výsledky budou zveřejněny zde do 30.4.2020.

Vyberte si prosím vhodný termín zde

FOTOGALERIE

KONTAKT

Ředitelka:

MUDr. LUCIE TOTOVÁ

Adresa:

Kovářova 25a/42, Praha 5, 155 00

Telefon:

+420 604 287 375