Ceny platné od 1.9.2022

Zápisné (nevratný poplatek za rezervaci místa)

- při závazném přihlášení dítěte (emailem, osobně, nebo online přihláškou), jednorázový nevratný poplatek, poplatek se neodečítá od 1. školného

2 500 Kč

Program CELÝ DEN - pro děti narozené s datem 31.8.2019 a dříve

5 dnů v týdnu - 6 800 Kč

4 dny v týdnu - 6 500 Kč

Program DOPOLEDNE - pro děti narozené s datem 31.8.2019 a dříve

(5 dopo v týdnu)

4 600 Kč

Program CELÝ DEN - pro děti narozené s datem od 1.9.2019

(5 dnů v týdnu)

4 000

Strava:

celodenní (svačina, oběd, svačina) - 100 Kč

půldenní (svačina, oběd) - 85 Kč

Cena zahrnuje : pitný režim, kulturní fond, výtvarné potřeby, fond na opravu pomůcek, hygienické potřeby

Cena nezahrnuje: stravné

Cena je platná na daný měsíc, bez ohledu na státní svátky, či jiné prázdniny. Absenci dítěte je nutné nahlásit do 16:00 předchozího dne. 

Školné na příslušný měsíc je vybíráno vždy k 10. dni konkrétního měsíce. 

Platbu je možné provádět na účet číslo: 2001312427/2010

Při dlouhodobé absenci dítěte (20 po sobě jdoucích dní a více), z důvodu nemoci apod., vám bude odečteno 20% z každého zaplaceného dne, vždy formou odečtu z platby školného na následující měsíc. 

Sourozenecká sleva činí 15%, při docházce obou sourozenců na program 5 celých dní. Při platbě školného na celý rok poskytujeme slevu 10%. Platí pouze děti s datem narození 31.8.2019 a dříve.