Po odeslání bude váš email odstraněn z databáze a již od nás nebudete dostávat žádné aktuality.

Souhlas:

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a s případným uveřejněním fotografie/ií svého dítěte (i s případným doprovodem) pořízené/ých během lekce plavání, na webových stránkách Plavecké školičky Hvězdička (RC Hvězdička, školičky Hvězdička), propagačních materiálech školičky (RC Hvězdička, školičky Hvězdička) nebo slevových serverech.

Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu a to za účelem obchodní spolupráce, nebo na základě vašeho informovaného souhlasu. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to vyplněním formuláře k odhlášení (viz. výše)

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nebo na tak dlouho, jak požaduje zákon.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět 
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.