O školce

Praktické informace: 

dětská skupina je jednotřídní pro 15 dětí

školní rok: září - červen, letní provoz červenec - srpen

provozní doba: 7:30 - 18:00


Co děti potřebují sebou- PODEPSANÉ!!:

 • pohodlné oblečení do třídy

 • bačkůrky s pevnou patou

 • náhradní oblečení (pro případ nehody, při práci s vodou) - spodní prádlo, ponožky, trička, tepláčky, pyžamko

 • oblečení na ven (na hřiště) - tepláky, softshelky

 • kartáček na zuby a pastu

 • pyžamko

 • zástěrku na různé tvoření

 • holinky

 • pláštěnka

 • láhev na pití !!

 • krém na opalování 

O nás:

Před uskutečněním tohoto projektu stála velká touha po školce, která bude splňovat naše představy.

Naším cílem je vzdělávání dětí s prvky Montessori pedagogiky, vytvoření příjemného prostředí připraveného pro přirozený vývoj dětí.


K dětem ve věku do šesti let se často přistupuje jako k někomu, kdo nemá nárok na vlastní názor, přitom v tomto období vývoje se nejlépe rozvíjí inteligence dětí. U dětí, kterým je nasloucháno, se zvyšuje sebevědomí, je uspokojena jejich touha po zkoumání a objevování a po pochopení. Stejnou cestou děti provází i Montessori pomůcky, zde si dítě vše může osahat, vyzkoušet, procvičit a tím si spontánně rozšiřuje svoje znalosti.

Děti budou vedeny k samostatnosti, vše ve třídě je přizpůsobeno jejich velikosti tak, aby se mohly lépe orientovat a splnit svoje základní potřeby. Budeme přistupovat s respektem k tomu, že každé dítě je jedinečné. Dětem bude dán prostor naučit se přemýšlet a spolupracovat spíše, než mezi sebou soupeřit.

Montessori metoda je založena na přístupu k dítěti jako rovnocennému partnerovi dospělých. To ale neznamená, že si děti mohou dělat co chtějí, není to tak ani u dospělých. Děti jsou pomocí pravidel, která platí pro všechny stejně (děti i učitel), vedeny k odpovědnosti a ohleduplnému chování k ostatním, pochopení přirozeného důsledku svého chování namísto trestů a vyhrožování.

Náš tým

Glorie Mielniková

Glorie je vystudovaná zdravotní sestřička, devět let pracovala v soukromé ordinaci zubního lékaře. Po maturitě nastoupila na VOŠ hereckou na obor dramatické umění a moderování. Od prvního stupně ZŠ se intenzivně věnuje tanci, vystudovala 5ti letou taneční přípravku Dance Perfect (klasický a moderní tanec), vyučovala tanec v několika tanečních centrech. Dodnes je součástí pražské muzikálové scény. V roce 2004 získala rekvalifikaci v oboru maskér/maskérka - tři roky pracovala v ČT, také je absolventkou několika rekvalifikačních kurzů první pomoci, kurzu pedagogického minima, základního Montessori kurzu a vlastní osvědčení profesní kvalifikace" Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky". Má jednu dceru Lilly.

Lenka Šťastná

Veronika Cvečková

MUDr. Lucie Vránková

Lucie je ředitelka dětské skupiny a má na starosti vedení administrativy a ve školce vypomáhá. Lucie vystudovala všeobecné gymnázium a všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě. Během studia pracovala 6 let jako zdravotní sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení v nemocnici Motol. Přednášela v soukromé agentuře na kurzech chův. Je trenérem plavání II. třídy a držitelkou osvědčení "instruktor plavání kojenců a batolat". Externě se věnuje výpomoci kardiologické společnosti a vede lekce plavání dětí. Od narození svých dětí se plně věnuje Montessori pedagogice, je vlastníkem osvědčení několika Montessori kurzů a také kurzu respektovat a být respektován. V roce 2011 založila soukromou školku, která by splňovala její představy. Má čtyři děti, Adélku, Terezku, Tomáška a Anetku.

Montessori pedagogika

Zakladatelkou celého systému je Marie Montessori.
V roce 1894 vystudovala jako první Italka lékařství a roku 1896 obdržela doktorát z psychiatrie. Věnovala se výzkumu vzdělávání duševně nemocných dětí a dosáhla s nimi vynikajících výsledků (v její péči složily státní zkoušku ze čtení a psaní pro zdravé děti) a předložila hypotézu, že každý člověk má sklon k vývoji.
Po několika letech došla M.Montessori k závěru, že obdobné metody by se daly aplikovat i na výchovu zdravých dětí, a v roce 1907 otevřela svou první mateřskou školu - CASA DEI BAMBINI. Měla podporu nadšených reformátorů, ale byla i kritizována zastánci běžných škol, kteří v jejím systému založeném na svobodném pohybu dítěte viděli útok na kázeň.

Základní principy Montessori pedagogiky:

 • "Pomoz mi, abych to dokázal sám"
  Dítěti dáváme dostatečný čas a prostor pro samostatnou práci, učitel je pro něj průvodcem, partnerem a vzorem. Neradí, nehodnotí, pomáhá dítěti, až když si to dítě samo žádá.
 • Respektování senzitivních fází
  V každém období je dítě přirozeně naladěno k získávání určitých dovedností. Poznatky získané v tomto období jsou trvalé. Nevyužije-li se tato fáze, dítěti trvá naučení se dovednosti déle a s větší námahou.
 • Ruka je nástrojem ducha
  "Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím."
  Montessori pomůcky vycházejí z principu, že práce rukou je základem pro chápání věcí a jevů, pro rozvoj myšlení i řeči.
 • Svobodná volba práce
  Dítě má možnost ovlivňovat, co samo bude dělat, s kým a jak dlouho bude pracovat. Svobodná volba jde ruku v ruce se zodpovědností a respektováním pravidel.
 • Připravené prostředí
  Je to takové uspořádání třídy, pomůcek a materiálů, které podněcuje dítě k aktivitě a práci.
 • Polarizace pozornosti
  Je maximální koncentrace na určitou činnost nebo práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času na dokončení činnosti.
 • Práce s chybou
  Chyby s námi žijí a mají svůj smysl. Chyba je ukazatelem toho, co je ještě třeba si procvičit nebo poznat. Chybu se dítě učí chápat jako běžný, přirozený jev v procesu učení, jako užitečnou součást řešení problémů a jako zdroj nových poznatků. Montessori pomůcky a materiály jsou koncipovány tak, aby si dítě mohlo vždy zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu.
 • Věkově smíšené skupiny
  Takové uspořádání podporuje spolupráci, vzájemnou pomoc a inspiraci, ohleduplnost, trpělivost a získávání sociálních dovedností.