Ceník

Školné za měsíc docházky pro děti mladší 3 let: 5050 Kč (v ceně není strava) - cena platná do 31.12.2024, poté dojde k navýšení, dle nařízení vlády

Školné za měsíc docházky pro děti starší 3 let: 5 200 Kč (v ceně není strava)

Máte možnost docházky každý den - pondělí až pátek 8:00 - 13:00. Všechny včas omluvené dny vám budou odečteny v plné výši z platby na další měsíc. Vracení nevyužité částky není možné. V případě ukončení docházky finanční částka propadá. Peníze za omluvené absence v měsíci červu vám budou odečteny ze školného za měsíc září. Školné je nutné uhradit i za měsíc, kdy dítě miniškolku nenavštěvuje!

Omluva je akceptovatelná do 18:00 předchozího dne, pokud se dítě omluví později den vám bude naúčtován.

Permanentka na 10 hodin: 1000 Kč (v ceně není žádná strava, možno dokoupit)

Možno využít pouze na dobu adaptace, nikoliv na pravidelnou docházku!

V ceně je zdravotnický a pedagogický dohled, program a materiál na výtvarné činnosti (výtvarná činnost, zpívání, říkanky, vycházka venku).

STRAVA:

Svačina + oběd 85 Kč/den

Svačina + oběd + svačina 100 Kč/den

Objednaný oběd je nutné uhradit i v případě, že dítě oběd odmítá!! Stravu není možné ze školky odnášet.

Strava je 1. měsíc docházky účtována formou zálohy, která je vyúčtována oproti poslednímu měsíci docházky. Každý aktuální měsíc je vyúčtována částka dle reálně projedené stravy za minulý měsíc.

Ceník platný od 1.1.2024