Systém náhradních hodin

PRAVIDLA PRO NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ

Nahrazování lekcí:

 • omlouvání lekcí i výběr náhradních hodin probíhá on-line pomocí náhradového systému, do kterého vám bude umožněn přístup po zaplacení zálohy na kurz (mailem obdržíte uživatelské jméno a heslo)
 • zvláštní SMS (pokud nemáte připojení k internetu), která zanese vaši omlouvanou lekci přímo do systému (návod najdete na plavence v systému)
 • pouze v případě nutnosti lze provést omluvu také:
 • mailem na plavani@centrum-hvezdicka.cz (máte-li zablokovaný účet v systému nebo omlouváte-li lekce dopředu lekci dopředu před aktivací kurzu)
 • klasickou SMS na tel. číslo 603 522 441 (nemáte-li připojení k internetu)
 • máte možnost náhrady pěti řádně (včas) omluvených lekcí, pouze ve výjimečných případech (zejména zdravotní důvody-dlouhodobé onemocnění) je možné individuální osobní řešení náhrady více lekcí
 • za řádně omluvenou je považována ta lekce, kdy rodiče dítě omluví nejpozději do 8:00 ráno dne, kdy se lekce koná (pro případ, kdy dítě onemocní v noci), nezneužívejte prosím tuto možnost, snažte se vždy omlouvat dítě co nejdříve, aby měly ostatní maminky více času se na uvolněnou lekci přihlásit
 • povinnost omlouvat neúčast na lekci se vztahuje i na náhradní hodiny, za včas omluvenou náhradní hodinu vám systém umožní výběr další náhrady
 • povinnost omlouvat neúčast na lekci se vztahuje i na lekce, u kterých víte, že za ně nemáte nárok na náhradu (vyčerpaný maximální počet náhrad, je po osmé hodině ráno, nepokračujete v plavání atd.) - je to ohleduplné a kolegiální k ostatním maminkám, kterým omluvou uvolníte místo v lekci a umožníte tak někomu jinému se na lekci přihlásit (a to zejména ke konci kurzu, když bývá o volní místa v lekcích nouze).
 • pozor - v případě, že systém zaznamená 2 neomluvené lekce (nebo náhrady) v kurzu, ztrácíte v daném kurzu možnost vybírání náhradních hodin!
 • plánované absence (dovolená, hory) si po jejich řádném omluvení můžete nahrazovat předem!!
 • náhrady si můžete vybírat na všech bazénech, kde vám systém nabídne volnou lekci (tedy nejenom tam, kde plavete svůj kurz)
 • všechny lekce, které vám systém nabízí k náhradě, jsou pro vaše dítě vhodné bez ohledu na označení pokročilosti u lekce, a můžete si na ně náhradu zapsat
 • lekce lze nahrazovat i formou "zdvojené lekce" - v systému se přihlásíte na předchozí nebo následující lekci po té Vaší (je-li to systémem umožněno) - tento způsob je vhodný až po základní adaptaci dítěte na vodu
 • náhrady si vybírejte co nejdříve po omluvené absenci a nenechávejte si všechny svoje náhrady na konec kurzu - na lekcích bývá málo volných míst a může se Vám stát, že si náhradu nebudete moci vybrat i přesto, že na ní máte nárok!!
 • v případě, že nestihnete náhrady do konce kurzu využít (nebo dítě onemocní ke konci kurzu), Vám systém automaticky umožní vybrat si náhrady (vybrat znamená objednat si, neboli zadat do nového kurzu) v prvních 21 dnech od data ukončení původního kurzu, až do celkového počtu 5 - pouze však za podmínky, že se účastníte dalšího celého kurzu - jinak nenahrazené lekce propadají. Po uplynutí doby 3 týdnů (Tábor = 6 týdnů) se starými náhradními lekcemi již manipulovat nelze, tzn. že si ani za řádně omluvenou lekci další náhradu vybrat nemůžete.
 • převod lekcí do dalšího kurzu se netýká červnového a prázdninového kurzu, kde je odlišný systém docházky a kurzy na sebe většinou těsně nenavazují, zde se lekce nepřevádějí v žádném případě a peníze se nevracejí.
 • v průběhu kurzu nelze bez závažného důvodu (např. stěhování, změna pracovní doby a jiné rodinné důvody) žádat o změnu místa plavání (přecházet na jiný bazén)
 • kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet, neodchozené lekce nelze převádět do dalšího kurzu (pronájmem bazénu je rezervován určitý počet míst a neúčast dítěte nijak nesníží již vzniklé náklady) - viz storno podmínky
 • v případě, že v kurzu nepokračujete nebo nevyužijete možnost prodloužení kurzu, případně čerpáte jen část kurzu (např. kredity), nelze převádět žádné lekce (byť řádně omluvené)