Platební a storno podmínky plaveckého příměstského tábora

13.04.2021

Platební podmínky:

 1. po zaslání přihlášky obdržíte pokyny k platbě zálohy 2000,- v určeném termínu, po připsání zálohy na náš účet má dítě pevně rezervované místo
 2. doplatek 2.200,- Kč je nutné uhradit nejpozději do 30.6.2021 (případně jinak po osobní dohodě s pí. Havránkovou tel: 603 522 441)
 3. nezaplacení tábora ve stanoveném termínu a podle instrukcí provozovatele lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a Rodinné centrum Hvězdička má právo jednostranně odstoupit od smlouvy a místo podstoupit dalšímu zájemci nebo náhradníkovi
Storno podmínky:
 1. zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit - zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo emailem a je stornován ke dni, kdy k odhlášení došlo.
 2. při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno podle následujících storno podmínek:
 • storno 4 týdny a více před začátkem tábora - objednavatelům náleží plná cena uhrazené částky
 • storno 3 týdny před začátkem tábora - storno ve výši 25% z uhrazené částky
 • storno 2 týdny před začátkem tábora - storno ve výši 50% z uhrazené částky
 • storno 1 týden a méně před začátkem tábora - storno ve výši 100% z uhrazené částky
 • ukončení tábora v jeho průběhu - storno 100% ze zbývající nevyužité částky
 • pokud nebyla celá cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit  případný vyšší  storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.14
 • zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady tábora stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi


 • v případě zhoršení epidemiologické situace, vyhlášení nouzového stavu nebo při případném uzavření hotelu a bazénu budou zaplacené částky vráceny v plné výši nevyužité částky