Význam kojeneckého plavání

Následující řádky vám přiblíží pojem novorozeneckého a kojeneckého plavání ještě předtím, než se pro plavání s vaším miminkem rozhodnete. Nejde při něm o žádné sportovní výkony, ani výuku stylového plavání. Je to pohybová a sociální aktivita, přirozeně rozvíjející pohybové a komunikační schopnosti dítěte, přinášející radost a potěšení nejen vašemu děťátku, ale i vám.


Voda v lidském životě

Počátky našeho života jsou zcela jednoznačně spojeny s vodou. Plodová voda představuje přirozené a ideální prostředí pro vývoj plodu v děloze - umožňuje mu pohyblivost, zajišťuje stálou tělesnou teplotu a chrání před otřesy i přímým zraněním. Složení plodové vody se v zásadě neliší od složení mateřské plazmy a v mnohém se podobá mořské vodě. Po celou dobu nitroděložního života se dítě vyvíjí a roste v měkkém a teplém vodním prostředí, slyší matčin hlas a tlukot jejího srdce, cítí se naprosto bezpečně.
Většina těhotných žen se vodě cítí odlehčeně a uvolněně a plavání je pro nastávající matky nejen bezpečné, ale přímo blahodárné. Voda je matkám nápomocná především v pozdějších měsících těhotenství, protože nadlehčuje určitou část váhy, kterou musejí nést. Existují ženy, které neumějí plavat, ale v těhotenství je voda přitahuje a ve vodě se cítí spokojené. Plavání je pravděpodobně jediný sport, který mohou těhotné praktikovat až do samého porodu. Po porodu hraje voda i nadále životně důležitou roli v procesech vytváření citových vazeb a pečování o dítě. Rituál koupání novorozeněte bývá obvykle důvěrnou chvílí, při níž matka své dítě hýčká a věnuje mu ničím nerozptylovanou pozornost. Dítě cítí, jak mu voda omývá tělo a to ho naplňuje pocitem lehkosti, volnosti a síly. Voda nadlehčuje část jeho váhy a proto může provádět za její pomoci nejrůznější pohyby.
Co si představit pod pojmem kojenecké plavání?
Novorozenec, který se během prenatálního vývoje deset lunárních měsíců vyvíjel ve vodním prostředí - v plodové vodě, je na kontakt s vodou navyklý, voda pro něj prozatím znamená jistotu, klid a pohodu. Řada výzkumů a testů prokázala, že novorozenci mají vrozený plavací reflex a reflex zatajení dechu při kontaktu s vodou, který přetrvává zhruba do třetího až čtvrtého měsíce. Jak se postupně vyvíjejí vyšší centra mozkové činnosti, nemluvně svou "primitivní" reakci ztrácí a jeho vrozená důvěra k vodě klesá, postupně se ztrácí, až vymizí zcela. Trvá potom i několik let, než ji opět získá, nikoli už ovšem na instinktivním základě, ale na základě osvojené schopnosti.
Pokud se vrozený reflex začne posilovat v období před jeho vymizením, vrozená dovednost se upevní a u dítěte přetrvá. Smyslem kojeneckého "plavání" tedy není naučit dítě plavat, ale jde především o upevnění schopností, které jsou mu více či méně geneticky dány a které by se nemusely rozvinout při preferenci přednostního zajišťování pouze biologických potřeb dítěte. Od raného věku bychom tedy měli dítěti nabízet častý kontakt s vodou a přivykat je na pohyb ve vodě. Kromě upevnění vrozených obratností vzniká společným pobytem ve vodě mezi rodiči a dítětem velmi úzký fyzický kontakt, který se významně podílí na vytvoření a upevnění pozitivní citové vazby. Můžeme tedy říci, že k všestranné péči o novorozence patří také intuitivní a promyšlené stimulování jeho vývoje založené na radostném prožití společně stráveného času dětí a rodičů ve vodním prostředí.

Při plavání je lidské tělo nadlehčováno a tím je odlehčován i podpůrný aparát, hlavně kosti a klouby. Pobyt ve vodě uspokojuje psychické potřeby dítěte a formuje vztah k aktivním pohybovým aktivitám. Výzkumy a zkušenosti ukazují, že pobyt kojenců a malých dětí ve vodě má stimulující efekt na zvýšení vnímání, koncentrace i pozornosti a současně na rozvoj motorických dovedností. Děti, zejména ty, které začnou plavat před 12 měsícem věku, jsou nejenom zdravější, ale jsou ve vodě uvolněné, klidné, méně bojácné v novém neznámém prostředí a také více nezávislé. Nejdůležitějším záměrem plavání kojenců je, aby si děti zvykly na vodu, naučily se jí nebát ale zároveň měly před vodou respekt a uměly reagovat v nejrůznějších situacích, které mohou ve vodním prostředí nastat. Kojenecké plavání je přínosem pouze v návaznosti na dobrou základní péči a všestranné působení na celkový rozvoj dítěte.

Plavání příznivě ovlivňuje a stimuluje:

 • psychomotorický vývoj
 • srdečně - cévní a dýchací systém
 • imunitní systém - děti se otuží a získají větší odolnost vůči nemocem
 • střevní peristaltiku (pomáhá odstraňovat bolesti bříška při nadýmání)
 • všechny smysly, koncentraci pozornosti
 • celkové otužení organismu
 • výchovné a hygienické návyky
 • svalovou soustavu, pohybové dovednosti
 • rozvoj rovnováhy a koordinaci pohybů
 • sílu a vytrvalost
 • vitální kapacitu plic
 • zdravý spánek a dobré trávení (chuť k jídlu)
 • citový vývoj
 • orientační schopnosti

posiluje:

 • sounáležitost mezi rodiči a dětmi
 • sociální vazby dítěte
 • vědomí dítěte o schopnosti učit se novým věcem
 • soustředěnost a pevnou vůli
 • vědomou spolupráci s rodiči i s ostatními dětmi
 • zdraví dítěte
 • adaptabilitu na vodní prostředí
 • sebedůvěru dítěte
 • vzájemné porozumění a citovou vazbu mezi rodiči a dětmi

umožňuje rodičům:

 • v klidu a bez každodenního stresu věnovat veškerý svůj čas a pozornost svému dítěti
 • strávit společnou chvíli s dítětem při radostné hře ve vodě
 • prožít blízkost a vcítění
 • hlavně maminkám - zpestření mateřské dovolené
 • vzájemnou výměnu zkušeností s ostatními rodiči
 • schopnost relaxace se svým dítětem
 • prohlubování citových vazeb mezi nimi a dítětem
 • naučit se správným manipulačním technikám na suchu i ve vodě a obecné péči o dítě

umožňuje dětem:

 • získávat různorodé zkušenosti
 • prožitek radosti z pochvaly
 • uvolňovat napětí a stres
 • uvědomění si sama sebe
 • ovlivnit svůj pohyb
 • zjistit, že každý pohyb se setkává s reakcí
 • rozvíjet své poznání a komunikaci
 • osvojit si nové dovednosti
 • usměrnit některé nežádoucí vývojové odchylky a vady pohybového aparátuusměrnit některé nežádoucí vývojové odchylky a vady pohybového aparátu
 • naučit se dovednostem, které mohou snížit riziko tonutí
 • překonání zábran a překážek
 • seznámit se s působením vody a získat pro ni cit
 • prožitek radosti z pohybu ve vodě

slouží jako:

 • předpoklad harmonického procesu růstu i vývoje dítěte
 • celoživotní prostředek podpory zdraví
 • podpůrný prostředek rehabilitace
 • základ pro pravidelné sportovní pohybové aktivity
 • jedna z mála pohybových aktivit pro děti do jednoho roku
 • příprava na vstup do kolektivu

rizika:

 • nadhodnocená očekávání rodičů
 • snaha rodičů o nepřiměřené urychlování vývoje dítěte
 • kladení přemrštěných požadavků na dítě
 • spěch, nervozita či obavy rodičů
 • nerespektování nálady dítěte
 • nedodržení hygienických podmínek
 • nedodržení správné teploty vody
 • neprofesionální přístup instruktorky

Výše uvedený text však v žádném případě netvrdí, že děti, které se nebudou věnovat plavání, se nemohou vyvinout v harmonické, spokojené a zdravé bytosti ...