Tvořivá dílna

Cílem Tvořivé dílny je seznámit děti s co nejširší škálou výtvarných technik a umožnit jim, aby si je všechny vyzkoušely. Možnost spontánně se vyjádřit rozvíjí dětskou kreativitu a rozvíjí dětskou osobnost. Témata se snažíme navázat na projekty, které jsou ve školce aktuální.

Naučíte se základům kreslení, pracovat s nůžkami, různé výtvarné techniky, práci s papírem a různým jiným materiálem. Kroužek je určen pro děti od 3 let.

Termín: čtvrtek 16:00 - 17:00

Cena: 0 v rámci projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000739

Lektorka: Pavla Šebková

Přihlásit se můžete zde