Storno podmínky

Platba kurzovného:

Kurzovné musí být vždy zaplaceno před 1. lekcí kurzu dítěte, pokud není oběma stranami domluveno jinak. V případě nezaplacení kurzu nemusí být dítěti umožněn na lekci přístup.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout lekce, které nebudou obsazeny minimálním počtem účastníků. Minimálním počtem účastníků se rozumí 4 děti v jedné lekci.

Storno podmínky - organizátor:
V případě zrušení lekce ze strany organizátora (technické a jiné důvody, nemoc instruktora), má účastník kurzu nárok na poskytnutí náhradní lekce, která mu bude nabídnuta automaticky, lekce se může konat v jiný den i čas i na jiném bazénu, než je standardní lekce účastníka.

V případě zrušení části kurzu ze strany organizátora (uzavření bazénu z technických a jakýchkoliv jiných důvodů, dlouhodobá nemoc instruktora, apod.), má účastník kurzu nárok na kompenzaci všech zrušených lekcí poskytnutím náhrad ve formě kreditů se všemi jeho výhodami (neomezený počet omluv a opětovných náhrad kreditu, dlouhodobá platnost kreditu, možnost výběru náhrady v čase a místě podle vlastního volby z nabídky náhradového systému).

V případě zrušení celého kurzu před jeho začátkem ze strany organizátora má účastník kurzu nárok na vrácení celého kurzovného, a to bez storno poplatku.

Storno podmínky - účastník:

Zrušení nebo převedení (storno) kurzu účastníkem je možné pouze nejpozději týden před jeho zahájením, v průběhu kurzu se kurzovné nevrací (nepřítomnost dítěte nijak nesníží náklady na kurz, na který bylo dítě zapsáno, místo zůstává neobsazeno). Je možné za dítě přihlásit náhradníka.

O zrušení nebo převedení kurzu je možné požádat nejpozději týden před zahájením kurzu, a to bez udání důvodu: Po odečtení manipulačního poplatku 200,- Kč lze celou částku převést na následující kurz, v případě úplného zrušení kurzu odečítáme od zálohy nebo celé platby manipulační poplatek 300,- Kč.

Při ukončení docházky a zrušení kurzu v jeho průběhu se kurzovné nevrací.

Je-li na žádost klienta převeden kurz v jeho průběhu na jiný den nebo bazén, kde je oproti původně navštěvovanému kurzu vyhlášena akční sleva, zaplacená částka kurzovného se nijak nekrátí - rozdíl v ceně se nevrací (uvolněné místo již zůstává neobsazené).

Je-li na žádost klienta převeden kurz v jeho průběhu na jiný den nebo bazén, kde je oproti původně navštěvovanému kurzu vyšší cena kurzovného, je třeba doplatit rozdíl v ceně (automaticky pak klientovi poskytujeme věrnostní slevu).

Storno před začátkem kurzu u sourozenců

V případě storna u jednoho ze sourozenců je kalkulována na každého sourozence polovina z celkově zaplaceného kurzovného. Od vracené částky je odečten doplatek do plné ceny (s případnou věrnostní slevou) kurzovného pro sourozence, který v plavání pokračuje (dále plave jedno dítě, nikoliv sourozenci - odpadá tedy možnost poskytnutí sourozenecké slevy).

Zvláštního zřetele hodné a velmi závažné případy mohou být posouzeny individuálně (storno se ale vždy může týkat jen řádně omluvených lekcí a odchozené lekce jsou vždy kalkulovány jako jednotlivé lekce). Storno poplatek je v takovém případě 500,-, protože místo zůstane do konce kurzu neobsazeno.