Storno podmínky

Platba kurzovného:

1) Kurzovné musí být vždy zaplaceno před 1. lekcí kurzu dítěte, pokud není oběma stranami domluveno jinak. V případě nezaplacení kurzu nemusí být dítěti umožněn na lekci přístup.

2) Organizátor si vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout lekce, které nebudou obsazeny minimálním počtem účastníků. Minimálním počtem účastníků se rozumí 4 děti v jedné lekci.

Storno podmínky - organizátor:
1) V případě zrušení lekce ze strany organizátora (technické a jiné důvody, nemoc instruktora, přesun lekcí), má účastník kurzu nárok na poskytnutí náhradní lekce, která mu bude nabídnuta automaticky, lekce se může konat v jiný den i čas i na jiném bazénu, než je standardní lekce účastníka.

2) V případě zrušení části kurzu ze strany organizátora - uzavření bazénu z technických a jiných důvodů, z důvodu vis major (vyšší moci) nebo setrvání rizika virové nákazy, dlouhodobá nemoc instruktora, aj., má účastník kurzu nárok na kompenzaci všech zrušených lekcí poskytnutím náhrad ve formě kreditů se všemi jeho výhodami (neomezený počet omluv a opětovných náhrad kreditu, dlouhodobá platnost kreditu, možnost výběru náhrady v čase a místě podle vlastního volby z nabídky náhradového systému).

Částku za nevybrané lekce nelze vracet, převádět na jiný kurz, ani odečítat od dalšího kurzovného.

V případě zrušení celého kurzu před jeho začátkem ze strany organizátora má účastník kurzu nárok na vrácení celého kurzovného, a to bez storno poplatku.

Storno podmínky - účastník:

1) Zrušení nebo převedení (storno) kurzu účastníkem je možné pouze nejpozději týden před jeho zahájením, v kratší době než je týden nebo v průběhu kurzu se kurzovné ani záloha nevrací (nepřítomnost dítěte nijak nesníží náklady na kurz, na který bylo dítě zapsáno, místo zůstává neobsazeno). Je možné za dítě přihlásit náhradníka na objednané lekce kurzu.

2) O zrušení nebo převedení kurzu je možné požádat nejpozději týden před zahájením kurzu, a to bez udání důvodu: Po odečtení manipulačního poplatku 200,- Kč lze celou částku převést na následující kurz, v případě úplného zrušení kurzu odečítáme od zálohy nebo celé platby manipulační poplatek 500,- Kč.

3) Při ukončení docházky a zrušení kurzu v jeho průběhu se kurzovné nevrací.

4) Je-li na žádost klienta převeden kurz v jeho průběhu na jiný den nebo bazén, kde je oproti původně navštěvovanému kurzu vyhlášena akční sleva, zaplacená částka kurzovného se nijak nekrátí - rozdíl v ceně se nevrací (uvolněné místo již zůstává neobsazené).

5) Je-li na žádost klienta převeden kurz v jeho průběhu na jiný den nebo bazén, kde je oproti původně navštěvovanému kurzu vyšší cena kurzovného, je třeba doplatit rozdíl v ceně (automaticky pak klientovi poskytujeme věrnostní slevu).

6) Při ukončení docházky - v případě neúčasti v navazujícím nebo prodlouženém kurzu nenahrazené lekce propadají.

Storno před začátkem kurzu u sourozenců

1) V případě storna u jednoho ze sourozenců je kalkulována na každého sourozence polovina z celkově zaplaceného kurzovného. Od vracené částky je odečten doplatek do plné ceny (s případnou věrnostní slevou) kurzovného pro sourozence, který v plavání pokračuje (dále plave jedno dítě, nikoliv sourozenci - odpadá tedy možnost poskytnutí sourozenecké slevy).

Zvláštního zřetele hodné a velmi závažné případy mohou být posouzeny individuálně (storno se ale vždy může týkat jen řádně omluvených lekcí a odchozené lekce jsou vždy kalkulovány jako jednotlivé lekce). Storno poplatek je v takovém případě 700,-, protože místo zůstane do konce kurzu neobsazeno.