Provozní řád

Rádi bychom Vás požádali o přečtení storno podmínek a provozního řádu, kde najdete nejdůležitější organizační pravidla a hygienické a bezpečnostní zásady, které jsou koncipovány tak, aby vám i vašim dětem co nejvíce zpříjemnily dobu, kterou u nás strávíte. Jejich dodržování je nejen základním předpokladem zajištění kvality námi poskytovaných služeb, ale současně umožní bezpečnou účast všem dětem. Prosíme Vás proto o respektování a dodržování níže uvedených pravidel i hygienických požadavků.
V případě závažného nedodržování hygienických zásad a bezpečnostních opatření si Plavecká školička Hvězdička vyhrazuje právo okamžitého vyloučení dítěte z kurzu bez nároku rodičů na vrácení kurzovného. K dodržování tohoto provozního řádu a k souhlasu se storno podmínkami se zavazujete podpisem přihlášky svého dítěte do kurzu.


(Provozní řád je vypracován podle vyhlášky číslo. 135/2004 Sb. pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat, doporučených zásad pro pořádání kurzů plavání (koupání) kojenců a batolat a doporučení KHS ).


INFORMOVANÝ SOUHLAS:

Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonného důvodu a to za účelem obchodní spolupráce, nebo na základě vašeho informovaného souhlasu. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na mail: plavani@centrum-hvezdicka.cz

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nebo na tak dlouho, jak požaduje zákon.

Odsouhlasením přečtení provozního řádu při odesílání přihlášky dítěte souhlasíte s případným uveřejněním fotografie/ií vašeho dítěte (i s případným doprovodem) pořízené/ých během lekcí plavání na úložišti fotografií nafocených na konci kurzu (přístupném pouze pro maminky z kurzu), na webových stránkách Rodinného centra Hvězdička (plavecké školičky Hvězdička, školičky Hvězdička) i propagačních materiálech RC Hvězdička.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět zasláním emailu na mail: plavani@centrum-hvezdicka.cz
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA:

Příprava kojenců a batolat na "plavání":

 • Ode dne rozhodnutí "plavat " s dítětem je potřeba dítě postupně otužovat tak, aby bylo připraveno na teplotu vody při výcviku a bylo schopno přirozeně zvládat změny počasí i přechody mezi bazénem a venkovním prostředím.
 • Po každém plavání, ale zejména v chladných dnech a zimních měsících doporučujeme dodržovat aklimatizační pobyt dítěte v herně ještě před odchodem z budovy. V případě zanedbání aklimatizace se výrazně zvyšuje riziko onemocnění dítěte.
 • Výsledky miminek a batolat při plavání a potápění jsou velmi pozitivně ovlivněny pravidelným plaváním doma ve vaně ve spojení s klasickým koupáním a pravidelném trénování "hesla" na potopení.
 • Do vody jde s dítětem plavat jeden z rodičů a v průběhu jedné lekce by se neměl střídat s druhým.

Organizace lekcí:

 • Do lekcí choďte včas, abyste nenarušovali výuku ostatním, protože klidný průběh lekce má vliv na lepší spolupráci dětí při výcviku. Při pozdním příchodu si učitelé vyhrazují právo do vyučovací hodiny již účastníka nepřijmout, bez náhrady hodiny. Vždy se řídíme hodinami na bazénu.
 • Na bazén stačí přijít cca 5 minut před zahájením vaší lekce, dřívějším příchodem je zbytečně narušena předcházející hodina.
 • Na bazén mají přístup jen účastníci, kteří mají kurz řádně zaplacen s max. jednou osobou jako doprovod, která musí dodržovat hygienické zásady (viz níže) a nesmí narušovat hodinu máváním a voláním na dítě.
 • Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely, ale i v tomto případě je před vstupem do prostor bazénu nutné převlečení do plavek nebo trička a šortek
 • Pokud plavete s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenci lekci narušovali přítomností ve vodě, nebo v prostorách bazénu, v takovém případě vás instruktorka může z lekce vyloučit.
 • Z bezpečnostních důvodů je přísný zákaz nechávat starší dítě samotné bez dozoru v prostorách plaveckého areálu.
 • Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů plaveckého instruktora a dodržovat provozní řád daného bazénu.

Organizace kurzů:

 • Naše školička plave v cyklech deseti lekcí bez ohledu na státní svátky či jarní nebo podzimní prázdniny, počítejte tedy prosím s tím, že se vaše lekce může konat i v den, na který připadne státní svátek, nebo jiné volno, a včas si lekci omluvte, když se jí nebudete chtít zúčastnit (vznikne vám tak nárok na náhradu v jiném, pro vás vhodnějším termínu).
 • Pokud bude během probíhajícího kurzu nutné přeřazení dítěte z organizačních důvodů, nebo pokud je třeba dítě přeřadit do skupinky, která lépe odpovídá jeho dovednostním schopnostem, má PŠ Hvězdička právo po konzultaci s rodiči provést přesun v jednotlivých skupinách. Přeřazení dítěte do jiné, než stávající skupinky od nového kurzu, může PŠ Hvězdička na základě svého uvážení provést bez konzultace s rodiči.
 • PŠ Hvězdička s také vyhrazuje právo jednorázově (nebo opakovaně) posunout účastníkům začátek lekce v průběhu kurzu na jiný čas téhož dne v případě, že se z důvodu vysokého počtu omluv zredukuje počet dětí ve skupině na minimum (nebo se dítě dovednostně více hodí do jiné skupiny dětí).
 • Dojde-li k hromadnému odhlášení (omluvě) účastníků lekce např. v období zvýšeného výskytu infekčních onemocnění (chřipková epidemie aj.), anebo státní svátky, máme právo zbývajícím účastníkům lekci ve výjimečných případech zrušit a lekci omluvit tak, aby účastníkovi vzniklo právo na její náhradu.
 • Na každé deváté nebo desáté lekci vám děti vyfotíme, fotografie jsou většinou do měsíce po vyfocení uloženy na úložiště, odkud si je budete moci stáhnout. Fotografie jsou zdarma, ale nejsou součástí ceny kurzu, nevzniká na ně žádný právní nárok - děti fotíme jen tehdy, je-li to organizačně, personálně a časově možné.
 • Dvakrát ročně (květen-červen a listopad-prosinec) organizujeme profesionální natáčení dětí na DVD. Služba je pro klienty, kteří o ni projeví zájem a je zpoplatněna podle ceníku, uvedeném na webu. Natáčení probíhá v některé z běžných lekcí.

Hygienické zásady:

 • Rodiče nesou odpovědnost za to, že oni ani jejich dítě či doprovázející osoba netrpí žádnou infekční, gynekologickou nebo kožní chorobou a nemají otevřené vnější poranění.
 • Jakékoliv závažné zdravotní problémy je nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem a informovat o nich instruktorku.
 • Je třeba respektovat zvláštní a aktuální hygienická pravidla v souvislosti s onemocněním Covid-19
 • Všichni účastníci vstupující do bazénu se musí před vstupem sprchovat bez plavek a za použití mýdla, u malých dětí do 1 roku postačí omýt zadeček (všechny hygienické prostředky nosíme v nerozbitných obalech)
 • Ještě před osprchováním dítěte je posaďte na nočník nebo na záchod.
 • V případě použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo, dítěti opláchněte zadeček.
 • Jde-li dítě, či rodič během lekce na toaletu, je nutné, aby se po té znovu osprchovali v oblasti genitálií, než se opět vrátí do bazénu.
 • Děti do 3 let musí mít do vody jednorázové plavečky nebo neoprenové plavečky s nohavičkou .
 • Děti starší 3 let musí mít plavky, které mají přiléhavé gumičky kolem stehen a v pase.
 • Rodič, který tato pravidla nerespektuje, nebo jehož dítě se "pokaká" do vody, se zavazuje zaplatit náklady spojené s vyčištěním a znovu napuštěním bazénu.
 • Plavky sundaváme dětem po opuštění bazénu až ve sprše, nenecháváme je čůrat do kanálků kolem bazénu, vše jde zpět do vody.
 • Po použití sprch je nutné osušit se na místě, do prostoru šaten nevstupujte v mokrých plavkách.
 • V případě uvolnění sekretu z nosíku nebo ublinknutí dítěte slouží na jeho utření papírové kapesníčky na okraji bazénu v plastové krabičce, použité kapesníčky rodiče vhazují do malého košíčku.
 • Doporučujeme po plavání vysušit dítěti uši (do jednoho roku) pomocí buničitých čtverečků.
 • Maminky i tatínkové s dlouhými vlasy by je měli mít vyčesané a pevně svázané.
 • Maminky vstupují do bazénu vždy odlíčené.
 • Všichni příchozí jsou povinni vyzout si venkovní obuv před vstupem do šatny (týká se to i dětí, které již samy chodí).
 • V šatně, ve sprchách i v herně udržují účastníci kurzů pořádek a čistotu.
 • V prostorách herny se nesmějí děti nechávat bez plenek.
 • Při využití přebalovacích stolů a podložek si musí rodič z hygienických důvodů pod děťátko vždy rozložit vlastní osušku.
 • Na přebalovací stoly a podložky ani do ohrádek rodiče nepokládají své tašky a autosedačky, které se venku a v šatnách dávají na zem.
 • Na přebalovací stoly a do ohrádek se nesmí dávat děti s botami.
 • Na plavání nemají přístup rodiče po požití alkoholu a narkotik.

Bezpečnostní zásady:

 • Vstup rodičů s dětmi do šaten je povolen vždy nejdříve 20 minut před zahájením lekce a šatnu rodiče opouští po ukončení lekce bez zbytečného prodlení.
 • Pro bezpečné přebalení otáčejících se a lezoucích dětí jsou v šatnách připraveny přebalovací podložky na zem (podložky po použití vraťte na hromádku).
 • Používání vlastních fénů, či jiných elektrických spotřebičů je jen na vlastní nebezpečí.
 • Věci si ukládejte na místa k tomu určená a na bazén nenoste nic cenného! Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí.
 • V prostorách šatny, sprch i bazénu dáváme na dítě nepřetržitý pozor. Potřebujete-li se vzdálit od dítěte za jakýmkoliv účelem (na WC, do sprchy, s nočníčkem), je nutné si bezpečí svého dítěte zajistit vzájemným pohlídáním rodiči nebo využít ohrádky k zajištění bezpečí dítěte.
 • Děti se v žádném případě nesmí pohybovat v prostorách bazénu, sprch a šaten samostatně.
 • Za bezpečnost a zdraví dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič.

 • Při výuce starších dětí bez rodičů přebírá instruktorka odpovědnost jen na dobu určenou pro danou lekci, před a po této době má plnou odpovědnost za dítě rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla.
 • Instruktor pouze vede lekce kurzu plavání, hlídání dětí nebo sourozenců není povinností instruktora.
 • Rodiče ručí za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení nebo znečistí vodu v bazénu, jsou rodiče tohoto dítěte nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinna uhradit způsobenou škodu v celém rozsahu.
 • Účastníci nesmí nosit do vody řetízky, hodinky, velké náušnice, prstýnky (hrozí zranění dítěte nebo ztráta šperku).
 • Rodiče ani děti nemohou chodit v prostorách bazénu a sprch v civilním oblečení, ve kterém chodí venku na ulici.
 • V prostorách bazénu i šaten je přísně zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny, pití noste pouze v uzavíratelných plastových lahvích.
 • Osoba, která jde na bazén s matkou a dítětem jako doprovod, se musí v šatně rovněž převléci do čistého trička a krátkých kalhot nebo plavek a přezout se do gumové obuvi k tomu určené; pokud bude bosa, musí si také umýt nohy.
 • Nechoďte bosi, používejte protiskluznou gumovou obuv a pohybujte se pomalu a opatrně (učte tomu i své děti), dávejte pozor na kluzkých podlahách. Nikdy nespěchejte a neběhejte!
 • Pozor, dlaždice ve sprchách sice bývají protiskluzné, ale po namočení mohou přesto klouzat. Proto stále držte své děťátko za ruku, nenechávejte je samostatně pobíhat, předejdete tak vážným pádům a úrazům.
 • Je nutné dávat pozor na ostré okraje kachliček, buďte opatrní na regulaci teplé vody a na kluzké tělíčko namydleného dítěte při sprchování.

Základní ustanovení a hygiena vody

 • Provozní podmínky kurzů se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví., vyhláška č. 135/2004 Sb., stanovující hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3let)
 • Ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let.
 • Veškeré pomůcky, podložky, nočníky a hračky jsou ukládány v místnosti k tomu určené. K dezinfekci jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště. Při dezinfekci je dodržována expoziční doba dezinfekčního prostředku dle návodu a koncentrace (dle bezpečnostních listů), dezinfekční prostředky se musí měnit 1x za 6 měsíců.
 • Při případném znečištění vody dítětem je provoz přerušen do odstranění nečistoty.

NÁHRADY:

Nahrazovat lekce můžete:

 • VÝHRADNĚ on-line pomocí náhradového systému, do kterého vám bude umožněn přístup po zaplacení kurzu (mailem obdržíte uživatelské jméno a heslo)
 • zvláštní SMS, která zanese vaši omlouvanou lekci přímo do systému - návod najdete na plavence  v systému (vhodné, pokud nemáte na dosah internet)
 • pouze v případě nutnosti lze výjimečně provést omluvu také:
 • mailem na plavani@centrum-hvezdicka.cz (máte-li zablokovaný účet v systému, nebo omlouváte lekci dopředu před aktivací kurzu)
 • klasickou SMS na tel. číslo 603 522 441 (nemáte-li připojení k internetu)

 • máte možnost náhrady pěti řádně (včas) omluvených lekcí, pouze ve výjimečných případech (zejména zdravotní důvody-dlouhodobé onemocnění) je možné individuální osobní řešení náhrady více lekcí
 • za řádně omluvenou je považována ta lekce, kdy rodiče dítě omluví nejpozději do 8:00 ráno dne, kdy se lekce koná (pro případ, kdy dítě onemocní v noci), nezneužívejte prosím tuto možnost, snažte se vždy omlouvat dítě co nejdříve, aby měly ostatní maminky více času se na uvolněnou lekci přihlásit
 • povinnost omlouvat neúčast na lekci se vztahuje i na náhradní hodiny, za včas omluvenou náhradní hodinu vám systém umožní výběr další náhrady
 • povinnost omlouvat neúčast na lekci se vztahuje i na lekce, u kterých víte, že za ně nemáte nárok na náhradu (vyčerpaný maximální počet náhrad, je po osmé hodině ráno, nepokračujete v plavání atd.) - je to ohleduplné a kolegiální k ostatním maminkám, kterým omluvou uvolníte místo v lekci a umožníte někomu jinému se na lekci přihlásit (a to zejména ke konci kurzu, když bývá o volná místa v lekcích nouze)
 • pozor - v případě, že systém zaznamená 2 neomluvené lekce, ztrácíte možnost vybírání náhradních hodin! 
 • plánované absence (dovolená, hory) si po jejich řádném omluvení můžete nahrazovat předem!!
 • náhrady si můžete vybírat na všech bazénech, kde vám systém nabídne volnou lekci (tedy nejenom tam, kde plavete svůj kurz)
 • všechny lekce, které vám systém nabízí k náhradě, jsou pro vaše dítě vhodné bez ohledu na označení pokročilosti u lekce a můžete si na ně náhradu zapsat.
 • lekce lze nahrazovat i formou "zdvojené lekce" - v systému se přihlásíte na předchozí nebo následující lekci po té Vaší (je-li to systémem umožněno) - tento způsob je vhodný až po základní adaptaci dítěte na vodu
 • náhrady si vybírejte co nejdříve po omluvené absenci a nenechávejte si všechny svoje náhrady na konec kurzu - na lekcích bývá málo volných míst a může se Vám stát, že si náhradu nebudete moci vybrat i přesto, že na ní máte nárok!!
 • v případě, že nestihnete náhrady do konce kurzu využít (nebo dítě onemocní ke konci kurzu), Vám systém automaticky umožní vybrat si náhrady (vybrat znamená objednat si, neboli zadat do nového kurzu) v prvních 21 dnech od data ukončení původního kurzu, až do celkového počtu 5 - pouze však za podmínky, že se účastníte dalšího celého kurzu - jinak nenahrazené lekce propadají.  Po uplynutí doby 3 týdnů (Tábor = 6 týdnů) se starými náhradními lekcemi již manipulovat nelze, tzn. že si ani za řádně omluvenou lekci další náhradu vybrat nemůžete.
 • převod lekcí do dalšího kurzu se netýká červnového a prázdninového kurzu, kde je odlišný systém docházky a kurzy na sebe většinou těsně nenavazují, zde se lekce nepřevádějí v žádném případě a peníze se nevracejí.
 • v průběhu kurzu nelze bez závažného důvodu (např. stěhování, změna pracovní doby a jiné rodinné důvody) žádat o změnu místa plavání (přecházet na jiný bazén)
 • kurzovné za nevyužité lekce nelze vracet, neodchozené lekce nelze převádět do dalšího kurzu (pronájmem bazénu je rezervován určitý počet míst a neúčast dítěte nijak nesníží již vzniklé náklady) - viz storno podmínky.
 • v případě, že v kurzu nepokračujete nebo nevyužijete možnost prodloužení kurzu, případně čerpáte jen část kurzu (např. kredity), nelze převádět žádné lekce (byť řádně omluvené)

STORNO PODMÍNKY

Platba kurzovného:

Kurzovné musí být vždy zaplaceno před 1. lekcí kurzu dítěte, pokud není oběma stranami domluveno jinak. V případě nezaplacení kurzu nemusí být dítěti umožněn na lekci přístup.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit nebo přesunout lekce, které nebudou obsazeny minimálním počtem účastníků. Minimálním počtem účastníků se rozumí 4 děti v jedné lekci.

Storno podmínky - organizátor:
V případě zrušení lekce ze strany organizátora (technické a jiné důvody, nemoc instruktora, přesun lekcí), má účastník kurzu nárok na poskytnutí náhradní lekce, která mu bude nabídnuta automaticky, lekce se může konat v jiný den i čas i na jiném bazénu, než je standardní lekce účastníka.

V případě zrušení části kurzu ze strany organizátora - uzavření bazénu z technických a jiných důvodů, z důvodu vis major (vyšší moci) nebo setrvání rizika virové nákazy, dlouhodobé nemoci instruktora, aj., má účastník kurzu nárok na kompenzaci všech zrušených lekcí poskytnutím náhrad ve formě kreditů se všemi jeho výhodami (neomezený počet omluv a opětovných náhrad kreditu, dlouhodobá platnost kreditu, možnost výběru náhrady v čase a místě podle vlastního volby z nabídky náhradového systému).

Částku za nevybrané lekce nelze vracet, převádět na jiný kurz, ani odečítat od dalšího kurzovného.

V případě zrušení celého kurzu před jeho začátkem ze strany organizátora má účastník kurzu nárok na vrácení celého kurzovného, a to bez storno poplatku.

Storno podmínky - účastník:

Zrušení nebo převedení (storno) kurzu účastníkem je možné nejpozději týden před jeho zahájením, v kratší době než je týden nebo v průběhu kurzu se kurzovné ani záloha nevrací (nepřítomnost dítěte nijak nesníží náklady na kurz, na který bylo dítě zapsáno, místo zůstává neobsazeno). Je možné za dítě přihlásit náhradníka na objednané lekce kurzu.

O zrušení nebo převedení kurzu je možné požádat nejpozději týden před zahájením kurzu, a to bez udání důvodu: Po odečtení manipulačního poplatku 200,- Kč lze celou částku převést na následující kurz, v případě úplného zrušení kurzu odečítáme od zálohy nebo celé platby manipulační poplatek 500,- Kč.

Při ukončení docházky a zrušení kurzu v jeho průběhu se kurzovné nevrací.

Je-li na žádost klienta převeden kurz v jeho průběhu na jiný den nebo bazén, kde je oproti původně navštěvovanému kurzu vyhlášena akční sleva, zaplacená částka kurzovného se nijak nekrátí - rozdíl v ceně se nevrací (uvolněné místo již zůstává neobsazené).

Je-li na žádost klienta převeden kurz v jeho průběhu na jiný den nebo bazén, kde je oproti původně navštěvovanému kurzu vyšší cena kurzovného, je třeba doplatit rozdíl v ceně (automaticky pak klientovi poskytujeme věrnostní slevu).

Při ukončení docházky - v případě neúčasti v navazujícím nebo prodlouženém kurzu nenahrazené lekce propadají.

Storno před začátkem kurzu u sourozenců

V případě storna u jednoho ze sourozenců je kalkulována na každého sourozence polovina z celkově zaplaceného kurzovného. Od vracené částky je odečten doplatek do plné ceny (s případnou věrnostní slevou) kurzovného pro sourozence, který v plavání pokračuje (dále plave jedno dítě, nikoliv sourozenci - odpadá tedy možnost poskytnutí sourozenecké slevy).

Zvláštního zřetele hodné a velmi závažné případy mohou být posouzeny individuálně (storno se ale vždy může týkat jen řádně omluvených lekcí a odchozené lekce jsou vždy kalkulovány jako jednotlivé lekce). Storno poplatek je v takovém případě 700,-, protože místo zůstane do konce kurzu neobsazeno.

SLEVY

Slevy poskytujeme automaticky, není třeba o ně žádat.

Jednotlivé slevy nelze sčítat. Uplatnit lze tedy vždy pouze jednu slevu - buď akční, nebo věrnostní nebo sourozeneckou.

Žádnou slevu nelze uplatňovat při zakoupení části kurzu nebo kreditních lekcí (kromě motivační). Každá sleva je počítána ze základní ceny.

Při použití slevového voucheru nelze uplatňovat žádnou jinou námi nabízenou slevu.

Akční:

Cena kurzu na dané období v určité lokalitě (bazén) je jednorázově nebo opakovaně nabídnuta nižší, než je základní cena.

Věrnostní:

5% - sleva z ceny 2. kurzu pro dítě, které s námi odplavalo jeden kompletní kurz a hlásí se na celý následující kurz v pořadí 2.

8% - sleva z ceny 3. kurzu pro dítě, které s námi odplavalo dva kompletní kurzy a přihlašuje na celý následující kurz v pořadí 3.

10% sleva z ceny 4. kurzu pro dítě, které s námi odplavalo tři kompletní kurzy a přihlašuje na celý následující kurz v pořadí 4.

12% - sleva z ceny 5. kurzu pro dítě, které s námi odplavalo čtyři kompletní kurzy a phlásí se na celý následující kurz v pořadí 5.

15% - sleva z ceny 6. kurzu (a všech dalších kurzů, pokud bude docházka nepřerušena) pro dítě, které s námi plavalo nepřetržitě 1 rok, (tj. min. 5 kompletních kurzů po sobě následujících a přihlašuje se na kurz v pořadí 6. a další)

Za kompletní kurz je považován takový, ze kterého bylo absolvováno min. 7 lekcí, potřebných pro postup do další pokročilosti. Vynechání prázdninového kurzu, nebo účast jen na kondičním plavání během letních prázdnin není považováno za přerušení docházky.

Sourozenecká:

50% sleva - speciální cena pro 1. sourozence (1. dítě - plná cena, 2. dítě - 50% sleva)

40% sleva - sleva pro 3. a další sourozence (1. dítě - plná cena, 2. dítě - 50% sleva, 3. a další dítě 40% sleva)

Motivační sleva:

tato sleva je poskytována souběžně se slevou akční, věrnostní i sourozeneckou:

10% - účastník kurzu, který s námi již plaval a plave dál, získává jednorázovou slevu 10% ze základní ceny jednoho svého následujícího kurzu za získání nového plaváčka. Podmínkou získání slevy je skutečnost, že nově získaný klient kurz zaplatí, začne plavat a kurz dokončí bez stornování kurzu. Novým klientem (plaváčkem) se rozumí maminka, která v naší školičce dosud nikdy neplavala (ani se starším dítětem). Jsou-li novým klientem sourozenci, výše slevy se poskytuje na celkovou cenu.

Kredity:

Kurz je vždy nutné zakoupit celý, tedy 10 lekcí (pokud není námi daná nabídka jiná), výjimku nákupu minimálního množství 5 kreditů poskytujeme těhotným maminkám, které mají v průběhu kurzu termín porodu, nebo rodinám, které se stěhují nebo odjíždějí trvale do zahraničí. V těchto případech je cena 1 kreditu (jedné lekce) 390,-.

Volné kredity (libovolné množství) poskytujeme pouze na kurzy, které probíhají o letních prázdninách, cena 1 kreditu je 390,-, pokud sami nenabídneme v akční slevě cenu nižší.