Přednášky a kurzy

Prosím spinkej

Přednáška o spánku dětí s Mgr. Et Bc. Lenkou Medvecovou Tinkovou - antropoložkou a spánkovou poradkyní.

Více informací a rezervace ZDE.

Komunitní kruh a vyvozování pravidel s dětmi

28.3.2020 9:00 - 18:00

Samostatný celodenní seminář určený zejména pro ty, kteří pracují s dětskou skupinou.

Pro pocit bezpečí je důležité, jaká pravidla ve skupině existují, kdo je vytváří, pro koho platí a jak se reaguje na jejich dodržování a nedodržování. Seminář nabízí konkrétní metodiku, jak vytvářet pravidla společně s dětmi, jak je formulovat pozitivně a jak podporovat jejich dodržování.

Komunitní kruh je velmi účinná metoda pro vytváření dobrých vztahů ve skupině a pro rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí dětí. Má pravidla, která zajišťují pocit bezpečí a vedou k vytváření soudržnosti.

Přihlaste se ZDE.

Seminář pořádá: Respektovat a být respektován z.s. - www.respektovani.com

Respektovat a být respektován

Kurz pořádá: Respektovat a být respektován z.s. - www.respektovani.com

Přihlaste se ZDE.

5.2.2020 17:00 - 20:30

SDĚLOVÁNÍ ODŮVODNĚNÝCH POŽADAVKŮ (1. seminář ):

Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí. Socializace a sebeúcta. Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí. Obsah vs. forma sdělování požadavků. Poznatky o fungování mozku - jeden z argumentů pro respektující přístup. Komunikační dovednosti I. - popisný vs. hodnotící jazyk.

12.2.2020 17:00 - 20:30 (2. seminář):

Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost. Komunikační dovednosti II. - informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo. Zásady respektující komunikace.

19.2.2020 17:00 - 20:30 EMOCE (3. seminář):

Základní fakta o emocích. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy empatické reakce.

11.3.2020 17:00 - 20:30 EMOCE (4. seminář):

Zvládání vlastních emocí - impulzivní a vědomý způsob. JÁ-sdělení a TY-sdělení. Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují. Emoční inteligence. Rizika některých běžných komunikačních stylů.

18.3.2020 17:00 - 20:30 CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ (5. seminář):

Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí. Následná reakce dospělého - trest nebo vedení k zodpovědnosti? Rizika trestů. Postupy při nežádoucím chování dětí.

1.4.2020 17:00 - 20:30 JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ (6. seminář):

Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě.

8.4.2020 17:00 - 20:30 RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN (7. seminář):

Různé možnosti hodnocení ve škole, podpora sebehodnocení. Rizika soutěží. Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních "krizových" situací a konfliktů mezi dětmi. Procvičování respektujících dovedností.

Přihlaste se ZDE.