Přednášky a kurzy

15.12.2017 Jak posílit svou odolnost proti každodennímu stresu 2? 

Přednáška je určená každému, kdo se vlivem každodenního stresu cítí v napětí, fyzicky i psychicky vyčerpaný a unavený. Na přednášce budeme hovořit o principech stresu, jeho projevech na těle i duši, ale i o možnostech, jak můžeme svépomocí fyzicky i duševně regenerovat. Na přednášce vítáme každého, kdo se chce seznámit s některou z relaxačních metod, přeje si ji prakticky vyzkoušet a posléze dle individuální potřeby praktikovat ve svém životě.

Přihlásit se můžete zde: https://centrum-hvezdicka.webooker.eu

3/2018 - 5/2018 Respektovat a být respektován

Více informací a přihláška zde: https://centrum-hvezdicka.webooker.eu

23.1.2018 v 17:30 Šikana a jak před ní ochránit naše děti

Při pohledu na výskyt šikany jako sociálně patologického jevu na školách, nám poslední roky bohužel nepřináší mnoho uklidnění. Šikana ze škol nemizí, postupem času však nabývá různých nových podob a forem. Na školách se již nesetkávám v dřívějších dobách častější fyzickou šikanou, která zahrnovala agresivní fyzické útoky a tělesná zranění. Mnohem více se na školách setkávám s šikanou slovní, formou zraňujících posměšků, vydírání a pomlouvání, a s kyberšikanou. Formou kazuistik se pokusím přiblížit příběhy šikanovaných i šikanujících dětí na školách. Budeme hovořit o hypotézách vzniku šikany, ale i o možnostech, jaké máme jako rodiče, abychom před šikanou ochránili naše děti do budoucna. 

20.2.2018 od 17:00 Jak si udržet pocit radosti a štěstí v životě i v náročném životním období

Pocit radosti a štěstí v životě může mít různé příčiny. Někteří ji přičítají náhodě, jiní osudu, další trpělivé práci na vlastním seberozvoji. Na přednášce budeme hovořit o principech, které pocit štěstí provází, čím je tento magický pocit ovlivněn a jaké máme možnosti s ním pracovat, abychom ho měli v životě co nejvíce.

13.3.2018 od 17:00 Jak posílit svou odolnost proti každodennímu stresu 3?

Přednáška o působení stresu na naše tělo i mysl včetně praktického nácviku relaxační metody k jeho uvolnění

Při pohledu na výskyt šikany jako sociálně patologického jevu na školách, nám poslední roky bohužel nepřináší mnoho uklidnění. Šikana ze škol nemizí, postupem času však nabývá různých nových podob a forem. Na školách se již nesetkávám v dřívějších dobách častější fyzickou šikanou, která zahrnovala agresivní fyzické útoky a tělesná zranění. Mnohem více se na školách setkávám s šikanou slovní, formou zraňujících posměšků, vydírání a pomlouvání, a s kyberšikanou. Formou kazuistik se pokusím přiblížit příběhy šikanovaných i šikanujících dětí na školách. Budeme hovořit o hypotézách vzniku šikany, ale i o možnostech, jaké máme jako rodiče, abychom před šikanou ochránili naše děti do budoucna.