Přednášky a kurzy

WORKSHOP - VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Zveme vás na workshop s PaPájou, kde si připravíme vánoční cukroví trochu jinak. Workshop je ZDARMA!!

2/2020 - 4/2020 RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

5.2.2020 17:00 - 20:30 SDĚLOVÁNÍ ODŮVODNĚNÝCH POŽADAVKŮ (1. seminář ):

Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí. Socializace a sebeúcta. Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí. Obsah vs. forma sdělování požadavků. Poznatky o fungování mozku - jeden z argumentů pro respektující přístup. Komunikační dovednosti I. - popisný vs. hodnotící jazyk. 

12.2.2020 17:00 - 20:30 (2. seminář):

Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost. Komunikační dovednosti II. - informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo. Zásady respektující komunikace. 

19.2.2020 17:00 - 20:30 EMOCE (3. seminář):

 Základní fakta o emocích. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy empatické reakce. 

11.3.2020 17:00 - 20:30 EMOCE (4. seminář):

Zvládání vlastních emocí - impulzivní a vědomý způsob. JÁ-sdělení a TY-sdělení. Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují. Emoční inteligence. Rizika některých běžných komunikačních stylů. 

18.3.2020 17:00 - 20:30 CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ (5. seminář):

Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí. Následná reakce dospělého - trest nebo vedení k zodpovědnosti? Rizika trestů. Postupy při nežádoucím chování dětí. 

1.4.2020 17:00 - 20:30 JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ (6. seminář):

Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě. 

8.4.2020 17:00 - 20:30 RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN (7. seminář):

Různé možnosti hodnocení ve škole, podpora sebehodnocení. Rizika soutěží. Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních "krizových" situací a konfliktů mezi dětmi. Procvičování respektujících dovedností.

Více informací a přihláška zde: https://centrum-hvezdicka.webooker.eu