Plavání vašeho dítěte

Kdy a jak s plaváním začít?
S "plaváním" novorozence můžeme začít už po zahojení pupíku v dětské vaničce a posléze ve velké domácí vaně. Díky kojeneckému "plavání", se rodiče naučí své miminko správně držet a získají jistotu a zručnost při základní manipulaci s dítětem na suchu i ve vodě. "Plavání" s novorozenci spočívá především v klidném vznášení a splývání na hladině s potopenými oušky. Důležitou dispozicí pro plavání je nízká hustota těla děťátka, jež umožňuje, že tělíčko je vodou příjemně nadlehčováno. Novorozenec se s naší pomocí vznáší ve vodě v šikmé poloze a může provádět řadu nekoordinovaných pohybů končetinami, které připomínají plavání, ale jsou zcela spontánní, neboť kojenci chybí motorické schopnosti. Rodič zpevňuje šíjovou oblast vhodným úchopem a od polohy v klubíčku postupně přechází k dalším aktivním prvkům vedení děťátka po vodní hladině. Nové prvky jsou vždy zařazovány po zvládnutí předešlých a tím si dítě určuje vlastní tempo zvládání jednotlivých na sebe postupně navazujících poloh a prvků. Novorozenecké "plavání" volně přechází do "plavání" kojeneckého (od 2. do 12. měsíce věku) s nácvikem abecedy potápění a postupným otužováním kojence.
Začít plavat s děťátkem je tedy dobré včas - nejlépe v době, kdy dítě teprve získává zkušenosti a nemá zatím zábrany vůči ničemu novému. Je důležité, aby se děti naučily vody nebát, ale současně neztratily respekt z vodního živlu. V době, kdy si dítě zvyká na nové prostředí v bazénu, se snažíme udělat maximum pro to, aby se cítilo příjemně a bezpečně, nabízíme mu různé hračky pro odreagování a pevně, ale s citem je objímáme. Postupně se děťátko cítí stále jistěji a my uvolňujeme sevření a snažíme se ho spíše zlehka přidržovat. Později se děti bez obav pohybují ve vodě samy. Na správné manipulaci závisí nejen spokojenost děťátka, ale i jeho správný pohybový vývoj.
Děti se v kurzu přirozenou a hravou formou za pomocí písniček, básniček a hříček postupně učí základním plaveckým dovednostem. Naučí se splývat v poloze na zádech i na bříšku, bez obav se potápět a orientovat pod vodou, skákat a vydechovat do vody. Především však získají cit pro vodu, který je důležitý pro pohyb ve vodě a nezbytným předpokladem pro pozdější výuku plavání. Plavat plaveckými způsoby se děti učí až kolem třetího roku věku, kdy dokáží věrněji reprodukovat pohyb a motoricky zvládnou jednotlivé prvky plaveckých stylů .

Reakce dětí na vodu
Každé dítě je jiné a proto jsou jiné také reakce dětí na vodu. Některé děti se v bazénu cítí hned "jako doma", jiné naopak mohou zpočátku plakat a to i přesto, že se doma ve vaně koupou rády. Je to prostě jen proto, že jsou citlivější na změnu prostředí a seznamování se s novými věcmi a lidmi. Potřebují jen delší dobu na aklimatizaci. Hodně záleží na rodičích, jak svému dítěti pomohou toto období překlenout. Někteří rodiče klidně a trpělivě pokračují až do doby, než si děťátko zvykne. Jiní si však neuvědomují, že přenášejí své obavy, nervozitu a nedostatek sebedůvěry na své dítě, a to je následně zbytečně ustrašené.
Vaše děti by se měly na plavání a na čas strávený v bazénu se svými rodiči těšit, pobyt ve vodě musí být pro ně příjemný a zábavný. Jedině tak je může motivovat zvědavost ke zkoušení nových dovedností a cviků. Přesto se může stát, že dítě nemá na některé lekci dobrou náladu (je unavené, nenaladěné, rostou mu zoubky) a je plačtivé. V takovém případě není vhodné dítě do aktivit nutit a pokud se nedá utišit pohoupáním ve vodě a pomazlením, je lépe plavání pro daný den ukončit.
Pokud je vaše děťátko méně přizpůsobivé a hůře si zvyká na nové prostředí, můžete se rozhodnout pro postupnou adaptaci dítěte a využít možnosti prohlídky prostor, kam budete na kurz docházet. Po domluvě s instruktorkou se můžete rovněž rozhodnout pro jednotlivou ukázkovou hodinu a zjistit tak, zda vám i dítěti lekce vyhovují. Na všechny lekce placeného kurzu se snažte docházet včas, abyste se vyhnuli spěchu a tím i psychickému tlaku na dítě vlivem vaší nervozity. Jen tak připravíte sobě i svému dítěti ideální podmínky ke klidnému zahájení kurzu, z něhož bude vaše dítě čerpat zkušenosti po celý život.

Potápění
Potápění je přirozenou součástí kurzů plavání kojenců. Je to něco, co se děje jakoby mimochodem během pobytu ve vodě. Potápění je pro dítě jiný způsob pohledu na svět. Možnost pohybovat se pod vodou bez zábran mu dává pocit svobody. Dítě se naučí nepodléhat panice, spadne-li náhodou do vody a je připraveno na nečekanou událost. Rodiče získávají pocit jistoty, když vědí, že jejich dítě zvládá plavání i pod vodou a sebezáchranné techniky.

Co je reflex zadržení dechu?
Reflex zadržení dechu při kontaktu s vodou mají děti vrozený z nitroděložního života a přetrvává zhruba do 3 - 4 měsíců věku dítěte. Pokud se reflex začne upevňovat v době, kdy ještě zcela nevymizel, děti nemají žádné problémy s nácvikem zadržení dechu při potápění. Postupně je reflex nahrazován vědomým zadržením dechu. Při nácviku zadržení dechu používáme tzv. Abecedu potápění.
A jak to funguje při zadržení dechu? Hrtanová příklopka se uzavírá a zablokuje dýchací cesty, uvedou se v činnost polykací reflexy, činnost srdce se sníží, zvýší se tlak krve, paže a nohy se začnou rytmicky pohybovat a krev z paží a nohou se přerozdělí do životně důležitých orgánů - srdce a mozku. To vše má jediný cíl - šetřit kyslíkem a dostat se na hladinu vody.

Co je Abeceda potápění?
Je to systém po sobě jdoucích a na sebe navazujících kroků - nácviků dovednosti zadržení dechu. Prvním krůčkem ve výuce potápění je otírání obličeje mokrou dlaní a začínáme s ním v rámci plavání buď již u vás doma nebo při prvních lekcích v bazénu. Prvek potom sami opakujete i několikrát během dne u umyvadla, po vyslovení jasného signálu. Po zvládnutí jednoho prvku přecházíme k polévání obličeje vodou z dlaně, z kelímku a později i k potápění. Dítě se brzy naučí podmíněným chováním spojit signál s kontaktem s vodou a naučí se vědomě zadržet dech.

Nikdy se s dětmi nepotápějte bez dohledu odborného personálu, pokud sami nemáte dostatečné zkušenosti.

Otužování
Novorozenec se sám nedokáže pohotově vyrovnat se změnami teploty v okolí a reaguje na ně změnou své tělesné teploty (je termolabilní). V případě malých a nedonošených dětí je vhodné tělesnou teplotu sledovat a řídit se podle ní.
Otužování novorozence spočívá v dobré hygieně, správné pokojové teplotě, správném oblékání a pobytu na čerstvém vzduchu (pro otužování je nenahraditelný). Zdravý novorozenec může být venku za příznivého počasí poměrně brzo po návratu z porodnice. V zimě a při nepříznivém počasí dítě zvykáme na venkovní vzduch postupně, začínáme pobytem u otevřeného okna. Dítě chráníme před přímým sluncem, deštěm, silným větrem (roznáší prach a infekci), mlhou a přímým mrazem pod -5° C. S novorozencem se vyhýbáme hromadným dopravním prostředkům a obchodům, kde je vždy zvýšené nebezpečí přenosu infekce. Dítě často přebalujeme a dopřáváme mu tak vzduchovou koupel - teplota vzduchu stačí 22 - 25° C. Na koupání je vhodná teplota vody 37 - 36° C. Při oblékání dítěte se neřídíme teplotou ručiček (bývají většinou spíše chladnější), ale zahřátí dítěte zkoušíme pod krčkem.
Při otužování kojenců (od jednoho měsíce věku) začínáme postupně snižovat teplotu v místnosti při běžném denním pobytu na 20 až 18° C a v místnosti na spaní na 16° C. Dopřáváme dítěti častou vzduchovou koupel - svlékneme je do naha a umožníme mu volný pohyb (10 až 15 minut). Teplotu vody ke koupání postupně snížíme na 34 C Stále větší význam pro otužování má pobyt venku a to téměř za každého počasí (výjimku tvoří silný vítr a mráz, přímý a silný déšť, mlha a smog).
Pokud jste se přihlásili na kurz plavání v bazénu s batoletem a nemáte za sebou kurz vaniček u vás doma (kde vám otužování instruktorka vysvětlila), doporučujeme, abyste sami začali dítě postupně otužovat, aby bylo připraveno na teplotu vody při výcviku a bylo schopno přirozeně zvládat přechody mezi bazénem a venkovním prostředím. Je vhodné začít dítě otužovat vzduchovými koupelemi - nechávat je pohybovat se stále častěji na stále delší dobu vysvlečené a přitom nezvyšovat teplotu v místnosti. Navykejte děti na chladnější vodu při koupání tak, že na konci koupele vsunete do vany sprchu s puštěnou studenou vodou a dítě několikrát přiblížíte do oblasti chladné vody - nejprve nožičkami, pak otočte k chladné vodě záda a nakonec bříško s tím, že se vždy vrátíte zpět do teplé vody na druhém konci vany.
Větší batolata, která si již zvykla na používání sprchy, můžete na konci koupání sprchovat vlažnější vodou.
Vzhledem k tomu, že plavání bude pro dítě znamenat také zvýšenou fyzickou a psychickou zátěž, podávejte dětem (obzvlášť v zimním období nebo v době prudce se měnícího počasí), zvýšené dávky ovoce a zeleniny bohaté na vitamín C. Pokud chcete, můžete podávat dítěti homeopatika (osciloccoccinum, imunostimulátor nebo echinaceu) na podporu obranyschopnosti organismu.

Zásady při plavání
Pokud není vaše dítě zvyklé na sprchu, pozvolna je připravujte - začněte se sprchováním (teplou vodou) nožiček a ručiček, zádíček, bříška a nakonec i hlavičky. Doma i při cestě na plavání je vhodné děti připravovat na dění v kurzu. Povídat si s dítětem o převlékání v šatně, mytí a sprchování, otužování i o spolupráci s tetou ve vodě, společném zpívání i potápění. Doporučuje se vhodná pozitivní motivace dítěte. Výsledky dětí mohou být velmi kladně ovlivněny pravidelným "plaváním" doma ve vaně ve spojení s klasickým koupáním.
První 2-4 lekce mohou být poznamenány adaptací dítěte na nové prostředí, děti mohou být plačtivé, nesoustředěné, hůře spolupracovat. Vždy s dětmi pracujte klidně, vlídně a trpělivě

Zásady:

 • na činnost s dítětem se předem připravte
 • batolata k činnosti vhodně motivujte
 • dítě by nemělo plavat unavené, hladové nebo s plným žaludkem (20 - 30 min po jídle)
 • k činnostem dítě lákejte, povzbuzujte, ale nenuťte
 • přistupujte k dítěti citlivě, trpělivě a jemně
 • pracujte s ním klidně a rozvážně, nespěchejte
 • neztrácejte vizuální kontakt s obličejem dítěte
 • udržujte s dítětem verbální i neverbální kontakt (povídání, zpívání, úsměv...)
 • průběžně kontrolujte zdravotní stav dítěte (nálada, projevy dítěte, dýchání, kůže)
 • nikdy své dítě nepřetěžujte
 • dítě hodně chvalte i za sebemenší úspěch
 • potápíme pouze uvolněné a pohodové dítě (nesmí plakat, zaklánět hlavičku ani pánev), ruce i nohy musí zůstat volně před tělem a hlavička v předklonu
 • po plavání děťátko dobře omyjte, osušte a nezapomeňte na vysušení oušek
 • po očkování plavání na 3 -7 dní přerušte (podle reakce na očkování)
 • buďte dítěti vzorem nejen v dodržování osobní hygieny a otužování, ale i při spolupráci s vlastní nebo suplující instruktorkou, cvičení, zpěvu i potápění.
 • nikdy neporovnávejte děti navzájem v šikovnosti a získaných dovednostech
 • plavání kojenců není senzace, ani soutěžení nebo prestižní záležitost rodičů