Plavání v bazénu od 5 měsíců do 15 let

Obecné informace:

 • Kurzy v bazénu jsou organizovány v desetitýdenních cyklech. To znamená, že v určené hodiny po dobu deseti týdnů, poté následuje opět další kurz.
 • Plaveme vždy jednou týdně (pouze o prázdninách se plave 2x - 3x týdně) a pobyt dětí ve vodě trvá 30 minut.
 • Každá skupina plavání dětí s rodiči je nejvýše sedmičlenná, skupinka samostatně plavajících dětí nejvýše šestičlenná, což umožňuje instruktorce se s rodiči a dětmi navzájem poznat a také se jim dostatečně věnovat.
 • Děti jsou rozděleny do skupinek podle věkových kategorií, pokročilosti, dosažených dovedností a popřípadě jiných kritérií stanovených instruktorkami s přihlédnutím k psychomotorické i fyzické vyspělosti dítěte.
 • Po plavání můžete na většině bazénů s dětmi využít saunu, což zejména v chladném ročním období přispívá k posilování imunitního systému dítěte, který je potom méně náchylný k nemocem horních cest dýchacích.
 • U každého bazénu je k dispozici adaptační místnost - odpočívárna, herna nebo prostor s občerstvením, kde si můžete s dětmi po plavání odpočinout a zadaptovat je na venkovní teplotu.
 • Každý klient má k dispozici náhradový systémem on-line, kde si sám provádí omluvy a náhrady lekcí (není třeba nikam telefonovat kvůli omluvě nebo náhradě lekce).
 • Za kurz umožňujeme maminkám náhradu až 5ti řádně omluvených lekcí, a v případě, že si klient všechny  náhrady vybrat nestihne (dítě např. onemocní na konci kurzu), nevybrané náhrady se automaticky převádějí do kurzu následujícího.
 • Poskytujeme narůstající věrnostní slevy, 50% sourozeneckou slevu a pravidelně nabízíme různé akční slevy na některých bazénech.
 • Na konci každého kurzu (plavání rodičů s dětmi) děti v lekci fotografujeme, 2x ročně nabízíme možnost využít profesionálního natáčení na DVD a individuálního profesionálního fotografování.
 • Pravidelně v zimě, na jaře a o letních prázdninách organizujeme pro naše maminky s dětmi relaxační pobyty s každodenním plaváním, cvičením a se spoustou zábavy. 
 • Náhradový systém, saunování, využití herničky a fotografování není součástí ceny kurzu, poskytujeme vše jako bonus zdarma, je-li to v našich technických, provozních a osobních možnostech.

Metodika plavání dětí:

 • Naše plavecká škola má ve spolupráci s trenéry plavání, lékaři a zdravotníky odborně vypracovanou metodiku plavání kojenců, batolat, mladších i starších dětí, podle které se řídí všechny instruktorky.
 • Metodika je zpracovaná tak, aby na sebe jednotlivé plavecké dovednosti navazovaly podle věku, pokročilosti a stupně psychomotorického vývoje dítěte. Děti si projdou začátečníky, mírně pokročilé a potom již roční soustředěné cykly Pokročilý 1 - 5 a Plaváček 1 - 5.
 • Mezi třetím a čtvrtým rokem se dítě v bazénu osamostatňuje - začíná plavat bez rodiče a prochází cyklem Hvězdička 1 - 5.
 • V každém cyklu dáváme dětem diplomovou knížku, ve které je zapsáno, co vše se za kurz naučily a knížku si rodiče mohou doplnit fotografiemi z plavání.
 • Přibližně od čtyř až pěti let se děti učí skutečně plavat - základy jednotlivých plaveckých způsobů, které se doposud naučily, se skládají k sobě - učí se koordinaci rukou a nohou a správné dýchání.
 • Děti zvládají postupně plavecký způsob znak, kraul, prsa a motýlek, používáme prvky techniky plavání MUP (metody úplného ponoření).
 • Od šesti - sedmi let dále rozvíjíme a zdokonalujeme techniku všech plaveckých způsobů, provádíme rozbor chyb a jejich opravy předvedením často opakované chyb.
 • Trénujeme vytrvalostní plavání na delší vzdálenost a rychlost, děti se učí štafetu.

 • Učíme techniku všech skoků do vody, včetně startovních skoků.
 • Zařazujeme výuku techniky obrátek u jednotlivých plaveckých způsobů.

 • Rozvíjíme tělesnou kondici a další pohybové schopnosti dětí i sebezáchranu.

 • Podporujeme rozvoj kondičního plavání případně specializaci dítěte na oblíbený styl.
 • Trénujeme děti na "malé" závody naší školy nebo Aliance (která organizuje závody pro plavecké kluby.

Kurzy pro kojence a batolata:

 • Miminka mohou plavat v bazénu mezi 5. - 6. měsícem věku, ne však dříve, než po dovršení 5. měsíce. Je to jednak z důvodu nedostatečné termoregulace, kterou miminka mají (vzhledem k nízké vrstvě podkožního tuku dítě rychle ztrácí tělesnou teplotu a pokud se doma koupe v 36 - 37°C, je mu ve vodě teplé "jen" 30°C zima), ale také z toho důvodu, že střevo kojence nemá do 5. měsíce ještě dostatečně vyvinutou slizniční bariéru a funkce střevní sliznice jsou nezralé (dítě hůře odolává infekcím).
 • Během prvního (základního) kurzu zvládnete se svým dítětem všechny základní cviky, část her, a dechová cvičení včetně potápění.
 • Celý kurz probíhá hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu písniček, básniček a říkadel, které malé děti psychicky uklidňují a současně napomáhají rozšiřovat slovní zásobu.
 • Děti se ve vodě baví a zároveň cvičí koordinaci pohybů a rovnováhu, postupujeme od nejjednodušších prvků ke složitějším. K výuce používáme různé pomůcky - míčky, plavecké desky, zvířátka, nafukovací míče, žížaly, kruhy, pontony a další.
 • Kurz je postaven tak, aby jeho zvládnutí nečinilo potíže ani v případě, že budete mít z jakéhokoliv důvodu několik absencí.
 • Po skončení lekcí je nezbytné dítě zadaptovat na pokojovou teplotu před tím, než je více oblečete a vyjdete ven - čím je venku chladněji, tím musí být adaptace delší (děti ještě nemají termoregulaci tak dokonale vyvinutou jako dospělí).

V prvních kurzech s miminkem v souladu s psychomotorickým vývojem zvládnete:

 • práci s destičkou, medvídkem, rybičkou a žížalou
 • nácvik a osamostatňování polohy na zádech
 • orientační a koordinační hry posilující svalstvo celého těla - hopsání, změny poloh
 • úchopy hraček, balónků a vodolepek oběma ručkama současně
 • nácvik prvků abecedy potápění, zadržení dechu, potápění
 • skoky ze sedu

V kurzech pro děti od 18ti měsíců zvládnete:

 • splývání na zádech i na bříšku spojené s posilováním
 • osamostatňování s kolečky a plaveckým páskem
 • orientaci pod vodou i na hladině
 • ručkování po okraji bazénu a vylézání na kraj
 • orientační a koordinační hry posilující svalstvo celého těla
 • společné potápění rodičů s dětmi
 • základy správných plaveckých pohybů u jednotlivých plaveckých způsobů
 • skoky do vody ze sedu i stoje, nácvik šipky
 • nácvik potápění pro předměty
 • výuku výdechů do vody
 • sebezáchranné techniky