Ochrana dítěte

Bezpečí dětí v souvislosti s vodou

Tonutí je druhou nejčastější příčinou úmrtí nebo těžkého psychomotorického poškození dětí v různých zemích celého světa. Více než 50% utonutí se však stane v blízkosti břehu. V zahraničí se této oblasti věnuje mnohem větší pozornost, mnoho plaveckých klubů se věnuje výhradně nácviku sebezáchranných dovedností již od kojeneckého věku dětí. Žádná metoda kojeneckého plavání však nezaručuje stoprocentní ochranu před utonutím. Dostane-li se dítě do ohrožení života tonutím, může být situace zkomplikována například těžkým nebo objemným oblečením, silným proudem, extrémně studenou vodou, mrazem, strachem nebo stresující nepřítomností dospělých. To vše může způsobit, že dítě nebude schopné aplikovat v takovémto prostředí to, co se již naučilo.
Pravidelným plaváním získané dovednosti a zkušenosti s vodním prostředím však výrazně snižují riziko utonutí malého dítěte v prvních okamžicích nenadálého kontaktu s vodou, dítě má podstatně větší šanci na přežití. Již od útlého věku můžete tyto šance při plavání zvyšovat přivykáním dítěte na jednoduchá bezpečnostní pravidla (podobně jako při přecházení ulice). Dítě by se mělo naučit, že nemá chodit samo bez vědomí dospělého do vody, na loď nebo na molo, že do neznámé vody má zásadně skákat nohama napřed a podobně. Zejména pokud máte doma bazén, je důležité, aby dítěti byla vštěpována základní bezpečnostní pravidla v souvislosti s vodním prostředím. Přestože dítě neumí ještě mluvit, rozumí těmto jednoznačným pokynům velmi dobře Současně existují další možnosti, jak bezpečí dětí zajistit (bazénový alarm, kryt vodní hladiny, který udrží váhu dítěte apod.).