Informace o projektu

Dětská skupina Montessori školka Hvězdička v Praze 13, ulice Kovářova 25a/42

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008364

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu zaměstnanost

Popis projektu:

Cíle projektu je nabídnou kvalitní službu péče o děti ve věku 2,5 - 6 let prostřednictvím dětské skupiny s kapacitou 15 dětí.

Harmonogram projektu:

1.9.2018 - 31.8.2020

Cílem projektu:

Realizace projektu zlepší podmínky pro zaměstnanost žen i mužů a podpoří jejich návrat do zaměstnání.

V rámci projektu bude podpořeno min. 12 účastníků, minimálně 12 rodičů bude využívat služby péče o dítě v dětské skupině, která bude zajištěna celodenně do výše kapacity 15 dětí.

Kontaktní osoby projektu:

MUDr. Lucie Totová

email: skolka@centrum-hvezdicka.cz

tel.: +420 604 287 375