Informace o projektu

Dětská skupina 2 Montessori školka Hvězdička v Praze 13, ulice Kovářova 25a/42

dne 1.9.2020 bude spuštěn navazující projekt, číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016550

Dětská skupina Montessori školka Hvězdička v Praze 13, ulice Kovářova 25a/42

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008364

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu zaměstnanost

Popis projektu:

Cíle projektu je nabídnou kvalitní službu péče o děti ve věku 2,5 - 6 let prostřednictvím dětské skupiny s kapacitou 15 dětí.

Harmonogram projektu:

1.9.2018 - 31.8.2020

Cílem projektu:

Realizace projektu zlepší podmínky pro zaměstnanost žen i mužů a podpoří jejich návrat do zaměstnání.

V rámci projektu bude podpořeno min. 12 účastníků, minimálně 12 rodičů bude využívat služby péče o dítě v dětské skupině, která bude zajištěna celodenně do výše kapacity 15 dětí.

Kontaktní osoby projektu:

MUDr. Lucie Totová

email: skolka@centrum-hvezdicka.cz

tel.: +420 604 287 375Dětská skupina 2 Montessori školka Hvězdička v Praze 13, ulice Kovářova 25a/42 

dne 1.9.2020 bude spuštěn navazující projekt, číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016550

Dětská skupina Montessori školka Hvězdička v Praze 13, ulice Kovářova 25a/42

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008364

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu zaměstnanost

Popis projektu:

Cíle projektu je nabídnou kvalitní službu péče o děti ve věku 2,5 - 6 let prostřednictvím dětské skupiny s kapacitou 15 dětí.

Harmonogram projektu:

1.9.2018 - 31.8.2020

Cílem projektu:

Realizace projektu zlepší podmínky pro zaměstnanost žen i mužů a podpoří jejich návrat do zaměstnání.

V rámci projektu bude podpořeno min. 12 účastníků, minimálně 12 rodičů bude využívat služby péče o dítě v dětské skupině, která bude zajištěna celodenně do výše kapacity 15 dětí.

Kontaktní osoby projektu:

MUDr. Lucie Totová

email: skolka@centrum-hvezdicka.cz

tel.: +420 604 287 375

Zpráva o realizaci 1. etapy (1.9.2018 - 28.2.2019):

Dětská skupina Hvězdička byla 27.7.2018 zapsána do registru dětských skupin při MPSV. Dětská skupina zahájila svůj provoz 3.9.2018. Dětská skupina Hvězdička z.s., má vypracovaný plán výchovy a péče, korespondující s Montessori pedagogikou, vede zákonnou evidenci zapsaných dětí, eviduje na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, s každým rodičem má uzavřenou smlouvu o zajištění péče o dítě. Dokumentace je uložena v kanceláři a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z hygienické stanice, stavebního úřadu, požární dokumentací a pojistnou smlouvou. Smlouvy se zaměstnanci, potravinářské průkazy a osvědčení o vzdělání jsou také uloženy v kanceláři.
Provoz dětské skupiny je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hod. Příjem dětí do dětské skupiny je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou firmy Mosaica catering. Prostory splňují všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí.

Dne 15.3. byla podána ZoŘ a ZoP za období 1.9.2018 - 28.2.2019

Zpráva o realizaci 2. etapy (1.3.2019 - 31.8.2019): 

Dětská skupina Hvězdička z.s., pokračuje ve své činnosti, s vypracovaným plánem výchovy a péče, korespondující s Montessori pedagogikou. Nadále vedeme zákonnou evidenci zapsaných dětí, evidujeme na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, s každým rodičem máme uzavřenou smlouvu o zajištění péče o dítě. Dokumentace je uložena v kanceláři a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z hygienické stanice, stavebního úřadu, požární dokumentací a pojistnou smlouvou. Smlouvy se zaměstnanci, potravinářské průkazy a osvědčení o vzdělání jsou také uloženy v kanceláři.
Provoz dětské skupiny je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hod. Příjem dětí do dětské skupiny je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou firmy Mosaica catering. Prostory splňuje všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí. Dětskou skupinu opustily v druhé etapě 2 děti.

Dne 6.9. byla podána ZoŘ a ZoP za období 1.2.2019 - 31.8.2019

Zpráva o realizaci 3. etapy (1.9.2019 - 29.2.2020):

Dětská skupina Hvězdička z.s., pokračuje ve své činnosti, s vypracovaným plánem výchovy a péče, korespondující s Montessori pedagogikou. Nadále vedeme zákonnou evidenci zapsaných dětí, evidujeme na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, s každým rodičem máme uzavřenou smlouvu o zajištění péče o dítě. Dokumentace je uložena v kanceláři a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z hygienické stanice, stavebního úřadu, požární dokumentací a pojistnou smlouvou. Smlouvy se zaměstnanci, potravinářské průkazy a osvědčení o vzdělání jsou také uloženy v kanceláři.
Provoz dětské skupiny je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hod. Příjem dětí do dětské skupiny je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou firmy Mosaica catering, od 1.1.2020 firmou Foxy. Prostory splňuje všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí. Do dětské skupiny jsme přijali 11 dětí, 5 dětí pokračovalo z minulého roku. Jedno dítě skupinu opustilo.

Dne 11.3.2020 byla podána ZoŘ a ZoP za období 1.9.2019 - 29.2.2020


Zpráva o realizaci 4. etapy (1.3.2020 - 30.8.2020):

Dětská skupina Hvězdička z.s., pokračuje ve své činnosti, s vypracovaným plánem výchovy a péče, korespondující s Montessori pedagogikou. Nadále vedeme zákonnou evidenci zapsaných dětí, evidujeme na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, s každým rodičem máme uzavřenou smlouvu o zajištění péče o dítě. Dokumentace je uložena v kanceláři a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z hygienické stanice, stavebního úřadu, požární dokumentací a pojistnou smlouvou. Smlouvy se zaměstnanci, potravinářské průkazy a osvědčení o vzdělání jsou také uloženy v kanceláři.
Provoz dětské skupiny je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hod. Příjem dětí do dětské skupiny je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou firmy Foxy. Prostory splňuje všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí. V dětské skupině je nadále 15 dětí. Během léta jedem v režimu příměstských táborů, aby dostupnost, pro pracující rodiče, zajištění programu pro děti během letních prázdnin byla větší.

Dětská skupina byla kvůli aktuální epidemiologické situaci uzavřena od 14.3.2020 do 31.3.2020. Od 1.4.2020 fungovala dětská skupina pouze v omezeném režimu. Celá aktuální epidemiologická situace má a měla vliv na obsazenost dětské skupiny. 

Dne 25.10.2020 byla podána ZoŘ a ZoP za období 1.3.2020 - 31.8.2020