Informace o projektu

Dětská skupina 2 Montessori školka Hvězdička v Praze 13, ulice Kovářova 25a/42 

dne 1.9.2020 bude spuštěn navazující projekt, číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016550

Dětská skupina Montessori školka Hvězdička v Praze 13, ulice Kovářova 25a/42

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008364

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu zaměstnanost

Popis projektu:

Cíle projektu je nabídnou kvalitní službu péče o děti ve věku 2,5 - 6 let prostřednictvím dětské skupiny s kapacitou 15 dětí.

Harmonogram projektu:

1.9.2018 - 31.8.2020

Cílem projektu:

Realizace projektu zlepší podmínky pro zaměstnanost žen i mužů a podpoří jejich návrat do zaměstnání.

V rámci projektu bude podpořeno min. 12 účastníků, minimálně 12 rodičů bude využívat služby péče o dítě v dětské skupině, která bude zajištěna celodenně do výše kapacity 15 dětí.

Kontaktní osoby projektu:

MUDr. Lucie Totová

email: skolka@centrum-hvezdicka.cz

tel.: +420 604 287 375

Zpráva o realizaci 1. etapy (1.9.2018 - 28.2.2019):

Dětská skupina Hvězdička byla 27.7.2018 zapsána do registru dětských skupin při MPSV. Dětská skupina zahájila svůj provoz 3.9.2018. Dětská skupina Hvězdička z.s., má vypracovaný plán výchovy a péče, korespondující s Montessori pedagogikou, vede zákonnou evidenci zapsaných dětí, eviduje na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, s každým rodičem má uzavřenou smlouvu o zajištění péče o dítě. Dokumentace je uložena v kanceláři a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z hygienické stanice, stavebního úřadu, požární dokumentací a pojistnou smlouvou. Smlouvy se zaměstnanci, potravinářské průkazy a osvědčení o vzdělání jsou také uloženy v kanceláři.
Provoz dětské skupiny je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hod. Příjem dětí do dětské skupiny je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou firmy Mosaica catering. Prostory splňují všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí.

Dne 15.3. byla podána ZoŘ a ZoP za období 1.9.2018 - 28.2.2019

Zpráva o realizaci 2. etapy (1.3.2019 - 31.8.2019): 

Dětská skupina Hvězdička z.s., pokračuje ve své činnosti, s vypracovaným plánem výchovy a péče, korespondující s Montessori pedagogikou. Nadále vedeme zákonnou evidenci zapsaných dětí, evidujeme na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, s každým rodičem máme uzavřenou smlouvu o zajištění péče o dítě. Dokumentace je uložena v kanceláři a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z hygienické stanice, stavebního úřadu, požární dokumentací a pojistnou smlouvou. Smlouvy se zaměstnanci, potravinářské průkazy a osvědčení o vzdělání jsou také uloženy v kanceláři.
Provoz dětské skupiny je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hod. Příjem dětí do dětské skupiny je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou firmy Mosaica catering. Prostory splňuje všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí. Dětskou skupinu opustily v druhé etapě 2 děti.

Dne 6.9. byla podána ZoŘ a ZoP za období 1.2.2019 - 31.8.2019

Zpráva o realizaci 3. etapy (1.9.2019 - 29.2.2020):

Dětská skupina Hvězdička z.s., pokračuje ve své činnosti, s vypracovaným plánem výchovy a péče, korespondující s Montessori pedagogikou. Nadále vedeme zákonnou evidenci zapsaných dětí, evidujeme na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, s každým rodičem máme uzavřenou smlouvu o zajištění péče o dítě. Dokumentace je uložena v kanceláři a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z hygienické stanice, stavebního úřadu, požární dokumentací a pojistnou smlouvou. Smlouvy se zaměstnanci, potravinářské průkazy a osvědčení o vzdělání jsou také uloženy v kanceláři.
Provoz dětské skupiny je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hod. Příjem dětí do dětské skupiny je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou firmy Mosaica catering, od 1.1.2020 firmou Foxy. Prostory splňuje všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí. Do dětské skupiny jsme přijali 11 dětí, 5 dětí pokračovalo z minulého roku. Jedno dítě skupinu opustilo.

Dne 11.3.2020 byla podána ZoŘ a ZoP za období 1.9.2019 - 29.2.2020


Zpráva o realizaci 4. etapy (1.3.2020 - 30.8.2020):

Dětská skupina Hvězdička z.s., pokračuje ve své činnosti, s vypracovaným plánem výchovy a péče, korespondující s Montessori pedagogikou. Nadále vedeme zákonnou evidenci zapsaných dětí, evidujeme na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, s každým rodičem máme uzavřenou smlouvu o zajištění péče o dítě. Dokumentace je uložena v kanceláři a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z hygienické stanice, stavebního úřadu, požární dokumentací a pojistnou smlouvou. Smlouvy se zaměstnanci, potravinářské průkazy a osvědčení o vzdělání jsou také uloženy v kanceláři.
Provoz dětské skupiny je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hod. Příjem dětí do dětské skupiny je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou firmy Foxy. Prostory splňuje všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí. V dětské skupině je nadále 15 dětí. Během léta jedem v režimu příměstských táborů, aby dostupnost, pro pracující rodiče, zajištění programu pro děti během letních prázdnin byla větší.