Informace o projektu

Dětská skupina Hvězdička 2

Montessori školka Hvězdička DS v Praze 13, ulice Kovářova 25a/42

číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016550

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu zaměstnanost

Popis projektu:

Navazuji na projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008364, ukončení realizace 08/2020

Žadatel: Spolek pro Hvězdičku z.s.

Adresa místa provozu: Kovářova 42/25a,155 00 Praha 13 - Stodůlky

Kapacita dětské skupiny: 24

Forma DS: DS pro veřejnost


Harmonogram projektu:

1.9.2020 - 28.2.2022

Cílem projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s malými dětmi, tj. rodiče s dětmi ve věku 1 roku - 6 či 7 let - do nástupu školní docházky. Dětská skupina je plánována pro 24 dětí a podpoří minimálně 24 rodičů.

Cílem projektu je pokračování nabídky služeb péče o děti v místě realizace projektu, tj. v Praze, a zlepšit tak zaměstnanost žen s dětmi.

Jedná se o pokračování provozu podnikové dětské skupiny CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008364, s kapacitou 24 dětí, na adrese Kovářova 42/25a,155 00 Praha 13 - Stodůlky.

Dalším cílem projektu je udržet náklady na provoz s nízkými úhradami od rodičů a pokračovat ve využívání zařízení pro celodenní péči i pro každodenní docházku.

Kontaktní osoby projektu:

MUDr. Lucie Totová

email: skolka@centrum-hvezdicka.cz

Harmonogram projektu:

1.9.2020 - 28.2.2021

Zpráva o realizaci 1. etapy (1.9.2020 - 28.2.2021):

Dětská skupina Hvězdička 2 navazuje svým provozem na předchozí projekt, dne 1.9.2020. Nově je dětská skupina dvoutřídní a je rozšířena kapacita na 24 dětí. Dětská skupina Hvězdička 2 má vypracovaný plán výchovy a péče, korespondující s Montessori pedagogikou, vede zákonnou evidenci zapsaných dětí, eviduje na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, s každým rodičem má uzavřenou smlouvu o zajištění péče o dítě. Dokumentace je uložena v kanceláři a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z hygienické stanice, stavebního úřadu, požární dokumentací a pojistnou smlouvou. Smlouvy se zaměstnanci, potravinářské průkazy a osvědčení o vzdělání jsou také uloženy v kanceláři.
Provoz dětské skupiny je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hod. Příjem dětí do dětské skupiny je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou firmy Inita. Prostory splňují všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí.

První monitorovací období bylo poznamenáno pandemií, rodiče dětí mají obavy o možné nakažení, proto je také docházka dětí do dětské skupiny snížena. Od 1.3.2021 bude dětská skupina uzavřena, z důvodu nařízení vlády.

Dne 15.3. byla podána ZoŘ a ZoP za období 1.9.2020 - 28.2.2021


Zpráva o realizaci 2. etapy (1.3.2021 - 31.8.2021):

Dětská skupina Hvězdička 2 pokračuje ve své činnosti, s vypracovaným plánem výchovy a péče, korespondující s Montessori pedagogikou. Nadále vedeme zákonnou evidenci zapsaných dětí, evidujeme na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, s každým rodičem máme uzavřenou smlouvu o zajištění péče o dítě. Dokumentace je uložena v kanceláři a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z hygienické stanice, stavebního úřadu, požární dokumentací a pojistnou smlouvou. Smlouvy se zaměstnanci, potravinářské průkazy a osvědčení o vzdělání jsou také uloženy v kanceláři.

Provoz dětské skupiny je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 18:00 hod. Příjem dětí do dětské skupiny je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou firmy Inita. Prostory splňují všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí. Dětskou skupinu neopustily v druhé žádné děti.

Dětská skupina byla uzavřena od 1.3.2021 do 30.4.2021. Od  3.5. jsme opět otevřeli provoz, avšak s malým počtem dětí. Rodiče mají stále obavy o nakažení, některé děti jsou nemocné. Celá aktuální epidemiologická situace má a měla vliv na obsazenost dětské skupiny. Během léta fungujeme v režimu příměstských táborů, aby dostupnost, pro pracující rodiče, zajištění programu pro děti během letních prázdnin byla větší. 

Dne .9. byla podána ZoŘ a ZoP za období 1.3.2021 - 31.8.2021Dětská skupina Hvězdička

Montessori školka Hvězdička DS v Praze 13, ulice Kovářova 25a/42

číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008364, projekt byl úspěšně ukončen 31.8.2020